ให้คำปรึกษาด้าน Branding, สโลแกน/Tagline, คำโฆษณา และการทำ Online Content

0

จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก ธุรกิจต่างประเทศ จบการศึกษาระดับ ป.โท จาก University of Strathclyde สหราชอาณาจักร สาขาวิชา Business Analytics and Consulting ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 10 ปี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารในบริษัท Start-up ดูแล Marketing Communication ของบริษัท ทั้งทางสื่อ Social Media และสื่อ Offline สามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่การหา อัตลักษณ์ของแบรนด์ (ฺBrand Identity) จนไปถึงการคิด สโลแกน Tagline ให้แบรนด์ หรือสินค้าแต่ละตัวได้. สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนโฆษณา หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้าน Branding, สโลแกน/Tagline, คำโฆษณา และการทำ Online Content

  • 1. พูดคุยกับแบรนด์เพื่อเก็บข้อมูล
  • 2. นำไปวิเคราะห์
แพ็กเกจ
Brand Identity และ Brand Sologan ฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. พูดคุยทาง Google meet เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าของแบรนด์เพื่อนำมาวิเคราะห์ (45 นาที) 2. สิ่งที่ลูกค้่าจะได้รับ 2.1เอกลักษณ์ หรือจุดแข็งของแบรนด์ เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้าง Logo หรือเพื่อการโปรโมท และ 2.2 สโลแกน หรือ tagline ของแบรนด์ ที่น่าจดจำ ทำให้ลูกค้าจำแบรนด์ได้


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
คิด Content ให้โฆษณา + ฺBrief สำหรับทำ Content (ต่อสินค้า 1 ตัว)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. พูดคุยทาง Google meet เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าของแบรนด์เพื่อนำมาวิเคราะห์ (15 นาที) 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 2.1 บรีฟการทำโฆษณาที่สามารถนำไปให้กราฟฟิคดีไซนเนอร์ทำภาพต่อได้เลย 2.2 สโลแกนสินค้า ที่สามารถนำไปใช้สื่อสารเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Full Package: สร้าง Brand Identity, Sologan, และ Content สำหรับสินค้าแต่ละตัว฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. พูดคุยทาง Google meet เพื่อเก็บข้อมูลจากเจ้าของแบรนด์เพื่อนำมาวิเคราะห์ (60 นาที) 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 2.1เอกลักษณ์ หรือจุดแข็งของแบรนด์ เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้าง Logo หรือเพื่อการโปรโมท และ 2.2 สโลแกน หรือ tagline ของแบรนด์ ที่น่าจดจำ ทำให้ลูกค้าจำแบรนด์ได้ 2.3 บรีฟการทำโฆษณาที่สามารถนำไปให้กราฟฟิคดีไซนเนอร์ทำภาพต่อได้เลย 2.4 สโลแกนสินค้า ที่สามารถนำไปใช้สื่อสารเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!