เขียน content

ผู้จ้างงานควรแจ้งความต้องการของชิ้นงานให้ละเอียด ชัดเจน ว่าต้องการงานสไตล์ไหน ความยาวประมาณกี่ตัวอักษร ใช้ภาษาแบบใด หาข้อมูลและรูปภาพจากแหล่งใดได้บ้าง นำไปใช้กับงานอะไร (เว็บไซต์อะไร) เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว จึงจะสามารถเขียนคอนเทนท์ได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีการพิสูจน์อักษรให้หลังเขียนงานเสร็จ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จากราคาเริ่มต้นที่ระบุ จะเป็นการเขียนคอนเทนต์ พร้อมพิสูจน์อักษร ซึ่งการคิดราคางานเขียน จะพิจารณาจากเนื้อหาของงานเขียน หากเป็นเนื้อหาเฉพาะที่ต้องใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูล จะบวกราคาเพิ่มจากราคาเริ่มต้นเล็กน้อย และการแก้ไขครั้งแรกจะไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากมีการแก้ไขครั้งต่อๆ ไป จะคิดราคาการแก้ไขครั้งละ 100 บาท ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และความยาวของชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Nutt

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัท Agency และบริษัทผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ผ่านการเขียน content มาแล้วหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความสัมภาษณ์ บทความเชิงสุขภาพ บทความสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง และประสบการณ์การแปลบทความทางการศึกษา บทความด้านกฎหมาย ซับไทเทิลสื่อบันเทิง รวมถึงประสบการณ์เขียน content บนโซเชียลมีเดีย

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน