เขียน Copywriter, Headline หรือ Caption สั้นๆ

เขียน Copywriter, พาดหัวคอนเทนต์ หรือ Caption สำหรับโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Instagram เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียน Copywriter, Headline หรือ Caption สั้นๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างต้องบอกรายละเอียดงานคร่าวๆ ได้แก่ เนื้อหาที่ให้เขียนหรือแปล ความยาวที่ต้องการ แหล่งข้อมูลสำหรับค้นคว้า มีแหล่งข้อมูลให้ หรือสามารถหาได้เอง และขอบข่ายการทำงาน เป็นต้น
  • 2. หลังจากทราบรายละเอียดงานแล้ว จะประเมินราคา และแจ้งระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับ Content ตามจำนวนที่ตกลงกันก่อนว่าจ้าง - ราคาของงานจะคิดตามข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติม ความยากง่ายของเนื้อหา ความยาวของคอนเทนต์ และลักษณะการใช้ภาษา - ประเภทไฟล์งานที่ได้รับ คือ ไฟล์ Word และไฟล์ PDF - ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา จำนวนคอนเทนต์ โดยระยะเวลา 1 วัน เป็นระยะเวลาน้อยที่สุดในการทำงาน - ราคาที่กำหนด เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
Nutt

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัท Agency และบริษัทผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ผ่านการเขียน content มาแล้วหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความสัมภาษณ์ บทความเชิงสุขภาพ บทความสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง และประสบการณ์การแปลบทความทางการศึกษา บทความด้านกฎหมาย ซับไทเทิลสื่อบันเทิง รวมถึงประสบการณ์เขียน content บนโซเชียลมีเดีย

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน