ให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ และ เครื่องสำอาง

ให้คำปรึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจสกินแคร์และเครื่องสำอาง โดยให้คำปรึกษาและวางแผนแนวทางธุรกิจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น สร้างธุรกิจของลูกค้าให้มีจุดเด่นและแตกต่าง โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นตั้งแต่ เริ่มคิดThemeและ Concept จุดยืนของแบรนด์ ช่วยให้คำแนะนำแนวทางด้านผลิตภัณฑ์ เกิดสินค้าที่โดดเด่นแตกต่างและน่าใช้ในตลาด รวมถึงวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของแบรนด์ที่เหมาะสม และแนะนำชี้แนวทางการทำการตลาด Online และ Offline รวมถึงตลาดส่งออกอีกด้วย รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ขอไฟล์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากไฟล์ที่เสนอไปให้เพิ่ม 200.- นัดหมายปรึกษาด่วน 3200.-

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ และ เครื่องสำอาง

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นของทางลูกค้าผ่านทางFastwork
  • 2. เมื่อลูกค้าตกลง จะมีการส่งคำถามให้ทางลูกค้าตอบเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ได้รับคำปรึกษาและชี้แนะ 2 - 2.30 ชั่วโมง 2.ได้รับเอกสารรายละเอียดงานแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางของลูกค้า (PDF ) ซึ่งประกอบไปด้วย 2.1 เอกสารรายละเอียดของแบรนด์ Branding 2.2 เอกสารรายละเอียดตัวผลิตภัณฑ์ Product Skincare & Cosmetics 2.3แนวการทำการตลาด Online และ Offline Marketing ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 2.4แนวทางการทำการตลาดส่งออก Export Business สำหรับตลาด Skincare & Cosmetics 2.5วิเคราะห์คาดการณ์ปัญหาและแนะนำแนวทางแก้ไขที่สามรถทำได้จริงในอนาคต

ฟรีแลนซ์
Fonfone

เจ้าของแบรนด์ธุกิจสกินแคร์และเครื่องสำอางความงาม ให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ที่อยากทำแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอาง เริ่มตังแต่การสร้างแบรนด์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การทำการตลาดแบบ Online Offline แนวทางการวางระบบตัวแทน และการส่งออก เป็นต้น

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน