รับให้คำปรึกษาเรื่องการทำ ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล

1.ตกลงรายละเอียดของงาน ขอบเขต (requirement) ที่จะทำและชี้แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อนเริ่มงาน 2. สรุปราคาและระยะเวลาในการพัฒนา 3.ทำรูปเล่มเอกสาร (Document) ให้ลูกค้า 4. มีการส่งงานให้ดูเป็นระยะตามความเหมาะสม 5.พัฒนาตามกรอบของ Project Management .Software Implementation process diagram

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

แก้งานได้สูงสุด 5 ครั้งนับจากที่ส่งงาน หรือจนกว่าจะครบตามที่ตกลงกันไว้ก่อนส่งมอบ หรือนอกเหนือกว่านั้นทางผู้จัดทำจะพิจารณาความเหมาะสมกับราคาที่ตกลงกันไหมอีกรอบ

ฟรีแลนซ์
thadsanapol

รับทำ ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล -ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล -Business Analysis and Project Manager -Software Development Life Cycle(SDLC) -Improvement software process ISO29110 -Software Implementation(SI) -Project Management(PM)

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน