รับวิเคราะห์และหา insight ภายในข้อมูล จากไฟล์ Excel หรือ Csv

0

รับวิเคราะห์และหา insight ภายในข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือติดตามผล 1.รับจากไฟล์ Excel , Csv หรืออื่นๆ รูปแบบข้อมูลอยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งาน กรณีต้องมีการทำ Data cleaning จะมีระยะเวลาส่งมอบงานเพิ่มขึ้น 2.วิเคราะห์หา insight ตามเนื้อหาข้อมูลเช่นด้านการตลาด ด้านการผลิต รูปแบบ แสดงในรูป matrix หรือ graph เช่น pie chart , histrogram , regression 3.กรณีมีการติดตามข้อมูลจะจัดทำเป็น Dashboard โดยใช้ PowerBI

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์และหา insight ภายในข้อมูล จากไฟล์ Excel หรือ Csv

  • 1. รับข้อมูลความต้องการผู้ว่าจ้าง รายละเอียด ขอบเขตงาน
  • 2. เสนอราคาและระยะเวลาการส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
1000฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ รูปแบบ ตาราง matrix หรือกราฟ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ธนทัต
ธนทัต

มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ 2 ปี มีประสบการณ์โปรแกรม 2D&3D Autocad&Solidwork มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรรมเครื่องกล

มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ 2 ปี มีประสบการณ์โปรแกรม 2D&3D Autocad&Solidwork มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรรมเครื่องกล

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
9 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!