รับพัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter

พัฒนา Mobile application ด้วย flutter - ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน - ทางลูกค้าเตรียม api เพื่อเชื่อมต่อกับ ui - ทางลูกค้าเตรียม ui design เมนู หน้าต่างๆ ผลงาน App Store https://apps.apple.com/th/app/iserve-gps/id1588075958 https://apps.apple.com/th/app/guru-track/id1618041222 https://apps.apple.com/th/app/rabiengkao/id1615165093 Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rabiengkao.rabiengkao

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา Mobile Application ด้วย Flutter

  • 1. บอกขอบเขตงาน เสนอราคา
  • 2. วันกำหนดส่ง ตรวจงานเป็นระยะๆ
แพ็กเกจ
App Style web view
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. ลูกค้าต้องมีชื่อโดเมนของเว็บไซต์ 2. จำนวน 1 หน้าแอพ 3. ลูกค้าจะได้รับ Mobile Application Android และ iOS เป็นของตนเอง 4. บริการเอาแอพขึ้น App store และ Play Store 5. พัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 6. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 7. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 1 เดือน ฟรี

App Style ขายสินค้าไม่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ลูกค้าจะได้รับ Mobile Application Android และ iOS เป็นของตนเอง 2. บริการเอาแอพขึ้น App store และ Play Store 3. พัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 4. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 5. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 2 เดือน ฟรี 6.ไม่รวมระบบหลังบ้าน api 7.ไม่รวม ui design เมนู หน้าต่างๆ

ฟรีแลนซ์
ธนินัช

1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2.ทำงานอาชีพอิสระ รับพัฒนาการเขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ และ mobile app

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน