รับวางแผน คิดกลยุทธ์ ทำการโฆษณาสื่อ Online

-วางแผน คิดกลยุทธ์ ทำการโฆษณาสื่อออนไลน์ทุกประเภท (Online media planning, Strategic planning and advertising) -วิเคราห์ผลการโฆษณา และแนะนำเพิ่มเติม (Performance analysis and recommendation) - ใช้เครื่องมือ Business Manager, Google Ads

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางแผน คิดกลยุทธ์ ทำการโฆษณาสื่อ Online

  • 1. 1. สอบถามรายละเอียดของงาน เป้าหมายที่ต้องการ รูปแบบของธุรกิจ
  • 2. 2. ลูกค้าระบุงบประมาณ จำนวนวันที่ต้องการ
แพ็กเกจ
Package Boost Ads
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. วางแผนการโฆษณาออนไลน์ (ในรูปแบบ excel) (วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, แนะนำงบประมาณ, กำหนดระยะเวลา, เลือกช่องทางสื่อ, กำหนดผลลัพธ์ที่จะได้ หรือ KPI ) 2. ยิงโฆษณาออนไลน์ (Facebook, Instagram, YouTube, Google search) โดยมีการ optimise กลุ่มเป้าหมายระหว่างทางได้ไม่จำกัดครั้ง 3. วิเคราะห์ และรายงานผลการโฆษณา (ในรูปแบบ Power Point) 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณา (แยกจากค่าจ้างงาน) คิดตามยอดเงินที่ใช้จริงตาม invoice 5. แก้ไขแผนการโฆษณาออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ใช้เวลาในการทำงานภายใน 5 วัน

Package Consult
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. วางแผนการโฆษณาออนไลน์ (ในรูปแบบ excel) (วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, แนะนำงบประมาณ, กำหนดระยะเวลา, เลือกช่องทางสื่อออนไลน์ที่จะใช้, ประมาณการผลลัพธ์ที่จะได้ หรือ KPI) ใช้เวลาในการทำงานภายใน 3 วัน

ฟรีแลนซ์
Jirapas

ประสบการณ์ Media Agency 5 ปี รับวางแผน ดูแล ทำผลสรุป Digital Marketing และสื่อ Offline ครบวงจรตั้งแต่เริ่มคิดกลยุทธ์ ลงมือทำ ไปจนถึงวิเคราะห์ผลลัพธ์

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน