พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET C# (Entity Framework,WCF,JavaScript)

พัฒนาโปรแกรม ด้วย .NET C# ฐานข้อมูลใช้ SQL Server Web Application และ Desktop Application

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ .NET C# (Entity Framework,WCF,JavaScript)

  • 1. รับความต้องการของลูกค้า
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

งานที่พัฒนาเสร็จพร้อม function การทำงาน source code สกุลไฟล์(.cs,.cshtml,.js) ทั้งหมดที่ได้แก้ไข/พัฒนา แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Akkaradech

พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ .Net C# (Entity Framework, WCF) Desktop App &Web App,Web API

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน