รับจัดการข้อมูลดิบและวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ Access

รับจัดการข้อมูล เช่นเปลี่ยนประเภทไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น Text File, Word, Excel, Access, Google Sheet s หรือ Google Docs แล้วนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงานตามต้องการด้วย Excel (PivotTable/Table/Chart หรือ VBA หรือทำเป็น Database ด้วย Access

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดการข้อมูลดิบและวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ Access

  • 1. ส่งไฟล์ข้อมูลต้นฉบับมาให้
  • 2. ทำการแปลงไฟล์เป็นไฟล์ใหม่ที่ต้องการ
แพ็กเกจ
PK1 แปลงข้อมูลเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ที่ได้รับการแปลงไปเรียบร้อยแล้ว

PK2 สรุปข้อมูลด้วย Pivot Table
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Excel ที่ทำ Pivot Table จำนวน 1 Table โดยไฟล์ต้นฉบับต้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับทำเป็น Pivot Table ได้

PK3 ทำเป็นฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ Access พร้อมฟอร์มแสดงผล 1 ฟอร์ม

ฟรีแลนซ์
นิติธร

นักเขียนอิสระด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูล และ MS Office, VBA ผู้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ MS Office และการถ่ายภาพ ผลงานที่ผ่านมา 2560: สร้างฐานข้อมูลควบคุมวัสดุคงคลังด้วย MS Access 2558: การใช้ Excel ดึงข้อมูลจาก Oracle เพื่อทำรายงานสำเร็จรูป 2556: สร้างฐานข้อมูลการบริจาคเงินของวัดกิ่วลมด้วย MS Access 2555: สร้างฐานข้อมูลศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วย MS Access 2554: ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งาน SAP/APO สำหรับ Supply Chain ให้การสนับสนุนการติดตั้ง Windows 7/ Office 2010 ระดับองค์กร 2553: ให้การฝึกอบรมการใช้งาน MS Access ระดับองค์กรสำหรับ Supply Chain 2552: ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศเวียดนาม ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศไทย สร้างฐานโปรแกรมเก็บข้อมูลจำนวนพนักงานด้วย MS Access 2550: เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล KPI และ SPC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC 2544: สร้างฐานข้อมูลบันทึกการขาดงานด้วย MS Access

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน