ฝึกอบรม Microsoft Office ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง (ในและนอกสถานที่)

1. เรียนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มไม่เกิน 4 คน 2. จำนวนชั่วโมงในการสอน 12 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) 3. หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ประกอบด้วย Word Excel PowerPoint หัวข้อการฝึกอบรมสำหรับ Excel 1. ทำความรู้จักกับ Excel 2. การจัดการ Workbook และ Worksheet 3. การคำนวณใน Excel 4. ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย เช่น IF, SUM, SUMIF, ROUND ฯลฯ 5. การสร้างชาร์ตแบบต่าง (Chart, Sparkline และ Pivot) 6. เรื่องของ Pivot เบื้องต้น 7. การใช้ Slicer 8. การใช้ Filter 9. Data Validation 10. ตั้งค่าความปลอดภัยให้ไฟล์ Excel หัวข้อการฝึกอบรมสำหรับ Access 1. ทำความรู้จักกับโปรแกรม MS Access 2. การใช้งาน Navigation Pane 3. การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 4. การสร้างและจัดการ Table 5. การ Import/Export ฐานข้อมูล 6. การขยายขีดความสามารถของฐานข้อมูลด้วยการ Linked 7. การทำ Subdatasheet 8. การกำหนด Relational 9. การสร้างและจัดการ Query ประเภทต่างๆ 10. การสร้างฟอร์ม/รีพอร์ตเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง 11. การเขียนมาโครเบื้องต้น 12. การนำมาโครไปใช้ในฟอร์ม/รีพอร์ต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฝึกอบรม Microsoft Office ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง (ในและนอกสถานที่)

  • 1. กำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียน
  • 2. นัดหมายวัน-เวลา และสถานที่
แพ็กเกจ
Office เบื้องต้น (Word/Excel/PowerPoint)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้เรียนจะได้รับเอกสารการฝึกอบรมในรูปแบบ PDF

Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้เรียนจะได้รับเอกสารการฝึกอบรมในรูปแบบ PDF Excel ระดับกลาง 7000 บาท Advance Excel with VBA 8000

Microsoft Access
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้เรียนจะได้รับเอกสารการฝึกอบรมในรูปแบบ PDF MS Access ระดับเริ่มต้นถึงกลาง เริ่มตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูล จนถึงการเขียนมาโคร ราคา 7000 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง (2 วัน) MS Access ระดับสูง (การจัดการแบบฟอร์มและรายงานแบบซับซ้อนจนถึงการเขียน VBA) ราคา 10,000 บาท จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)

ฟรีแลนซ์
นิติธร

นักเขียนอิสระด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูล และ MS Office, VBA ผู้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ MS Office และการถ่ายภาพ ผลงานที่ผ่านมา 2560: สร้างฐานข้อมูลควบคุมวัสดุคงคลังด้วย MS Access 2558: การใช้ Excel ดึงข้อมูลจาก Oracle เพื่อทำรายงานสำเร็จรูป 2556: สร้างฐานข้อมูลการบริจาคเงินของวัดกิ่วลมด้วย MS Access 2555: สร้างฐานข้อมูลศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วย MS Access 2554: ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งาน SAP/APO สำหรับ Supply Chain ให้การสนับสนุนการติดตั้ง Windows 7/ Office 2010 ระดับองค์กร 2553: ให้การฝึกอบรมการใช้งาน MS Access ระดับองค์กรสำหรับ Supply Chain 2552: ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศเวียดนาม ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศไทย สร้างฐานโปรแกรมเก็บข้อมูลจำนวนพนักงานด้วย MS Access 2550: เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล KPI และ SPC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC 2544: สร้างฐานข้อมูลบันทึกการขาดงานด้วย MS Access

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน