รับพัฒนาฐานข้อมูลด้วย Access หรือ Excel หรือ SQL Server ให้ใช้งานแบบ Online

1. คุยจุดประสงค์และรายละเอียดของฐานข้อมูล 2. ส่งข้อมูลเดิมที่มี,ตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้มี,รายงานเดิมที่มี,ตัวอย่างรายงานใหม่ที่ต้องการมาให้ผู้พัฒนา 3. ผู้พัฒนาประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน 4. ผู้พัฒนาจะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการยืนยันจาก Fastwork 5. เมื่องานเสร็จจะส่งไฟล์งานพร้อมคู่มือการใช้งานให้ผู้ว่าจ้าง 6. ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนจุดประสงค์หรือรายละเอียดมากจนต้องทำการรื้อระบบหรือทำระบบใหม่ 7. การเปลี่ยนรายละเอียดของฐานข้อมูลอาจมีผลต่อกำหนดเวลาในการเสร็จงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาฐานข้อมูลด้วย Access หรือ Excel หรือ SQL Server ให้ใช้งานแบบ Online

  • 1. ดู Process Flow ของระบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. ศึกษาเอกสาร และดูข้อมูลที่ต้องใช้ในระบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เดียว เช่น ระบบเก็บข้อมูลพนักงาน, ระบบเก็บข้อมูลวัสดุคงคลัง, ระบบเก็บข้อมูลการขาย 2. รายละเอียดของระบบฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับการตกลงกัน เช่นจะมีฟอร์มอะไรบ้างเป็นต้น 3. สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ยกเว้นข้อความผิดพลาดหรือ Bug ที่สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัด

ฟรีแลนซ์
นิติธร

นักเขียนอิสระด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญการจัดการฐานข้อมูล และ MS Office, VBA ผู้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ MS Office และการถ่ายภาพ ผลงานที่ผ่านมา 2560: สร้างฐานข้อมูลควบคุมวัสดุคงคลังด้วย MS Access 2558: การใช้ Excel ดึงข้อมูลจาก Oracle เพื่อทำรายงานสำเร็จรูป 2556: สร้างฐานข้อมูลการบริจาคเงินของวัดกิ่วลมด้วย MS Access 2555: สร้างฐานข้อมูลศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วย MS Access 2554: ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งาน SAP/APO สำหรับ Supply Chain ให้การสนับสนุนการติดตั้ง Windows 7/ Office 2010 ระดับองค์กร 2553: ให้การฝึกอบรมการใช้งาน MS Access ระดับองค์กรสำหรับ Supply Chain 2552: ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศเวียดนาม ติดตั้งโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC ประเทศไทย สร้างฐานโปรแกรมเก็บข้อมูลจำนวนพนักงานด้วย MS Access 2550: เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล KPI และ SPC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ประสานงานระดับภูมิภาคเอเชียสำหรับโปรแกรมบันทึกข้อมูล KPI และ SPC 2544: สร้างฐานข้อมูลบันทึกการขาดงานด้วย MS Access

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน