Design 3D model Furniture Built-in Product

ออกแบบ3D - เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว - งานinterior design - ออกแบบภายใน - Built-In Furniture โปรแกรมที่ใช้ - Rhinoceros - 3dmax + Vray - Illustrator - Photoshop (อาจจะมีโปรแกรมเสริมอืนๆเพิ่มเติม) Style - ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Design 3D model Furniture Built-in Product

  • 1. 1.รวบรวมความต้องการและรายละเอียดของงาน สรุปงานกับลูกค้า บรีฟ(brief)งาน ลูกค้าสามารถนำภาพหรือแบบ Reference มาพูดคุยเพื่อให้เห็นภาพความต้องการมากขึ้น
  • 2. 2.ดำเนินการสรุปรายละเอียดขอบเขตงานและทำใบเสนอราคาเพื่อให้ทางลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ การออกแบบและปั้นโมเดล File 3D (.3ds .3dm .obj .skp) 2.ราคาการเขียนแบบขนาด A4 เริ่มต้น 600 บาทต่อแผ่น จะได้รับ FIle เขียนแบบ (.dwg .pdf) **** >>ไม่รวมกับค่าออกแบบ << **** 3.Render จะได้รับ File รูปภาพ (.jpeg .tiff) ***>>>มีค่าบริการเพิ่มเติม<<<***

ฟรีแลนซ์
Namban

ปัจจุบันทำงานออกแบบทางด้าน กราฟฟิค และ model 3d Interior Designers ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และเขียนแบบโดยโปรแกรม AutoCad 3D rhino 3D max

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน