MOTION GRAPHIC | VDO โฆษณา | Banner และอื่นๆ

0

รับออกแบบ 2D Motion graphics - Motion graphic - VDO โฆษณา - Ads banner เคลื่อนไหว - Presentation - GIF ผลงานต่างๆ https://nuttapon.myportfolio.com/editor งานที่ได้จะประกอบด้วย - Graphic Motion + Sound effect - ส่งมอบ VDO ให้ลูกค้าผ่าน Google Drive

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ MOTION GRAPHIC | VDO โฆษณา | Banner และอื่นๆ

  • 1. 1. รับข้อมูล Concept และ Story จากลูกค้า พร้อมวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย Motion Graphic ช่องทางที่นำสื่อไปใช้
  • 2. 2. ลูกค้าแจ้งการใช้สี ฟอนต์ (ถ้ามี) หรือ หา Reference ที่ต้องการมาให้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
แพ็กเกจ
Motion Graphic ไม่เกิน 15-30 วินาที฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์วิดีโอขนาด 1920x1080 FHD หรือขนาดที่ลูกค้าต้องการ วิดีโอที่ได้จะประกอบด้วย Graphic Motion + Sound effect ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยากง่ายของงาน โดยเริ่มต้นที่ 3 วัน/ชิ้นงาน แก้งานฟรี 3 ครั้ง (เกินครั้งละ 300.-) (กรณีที่มีไฟล์ Artwork มาให้แล้วจะได้ส่วนลด 500.-)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Motion Graphic ไม่เกิน 30 วินาที- 1 นาที฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์วิดีโอขนาด 1920x1080 FHD หรือขนาดที่ลูกค้าต้องการ วิดีโอที่ได้จะประกอบด้วย Graphic Motion + Sound effect ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยากง่ายของงาน โดยเริ่มต้นที่ 3 วัน/ชิ้นงาน แก้งานฟรี 3 ครั้ง (เกินครั้งละ 300.-) (กรณีที่มีไฟล์ Artwork มาให้แล้วจะได้ส่วนลด 500.-)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!