Marketing Research and Analysis

ขายได้ 5 ครั้ง
4.9

วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยอ้างอิงจากการศึกษาตลาดผ่านการทำวิจัย, Social Listening และการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อนำเสนอ Solutions ทางการทำการตลาดให้เหมาะสมกับแบรนด์ ธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Marketing Research and Analysis

  • 1. พูดคุยรายละเอียดที่ต้องการ
  • 2. เริ่มต้นวางแผนการทำงานและการดำเนินงาน เพื่อประเมินงาน

แพ็กเกจ ราคา Marketing Research and Analysis

Marketing Research

฿6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ผลการวิจัยผู้บริโภคเป้าหมายของแบรนด์ / ธุรกิจ - Correlations ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย - Suggestion แนวทางสำหรับการนำไปปรับใช้กับธุรกิจ *สามารถแจ้งได้หากต้องการข้อมูลแบบ Visualized*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Business Analysis

฿8,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ผลการวิเคราะห์สำหรับนำเสนอ Solutions ให้กับธุรกิจ - ผลวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Frame Work ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เช่น SWOT & TOWS, VRIO, AAARR - กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมแนวทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - แนวทางการทำธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว *สามารถแจ้งได้หากต้องการข้อมูลแบบ Visualized*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Marketing Communication Consult

฿2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ผลการวิเคราะห์สำหรับนำเสนอ Solutions ให้กับธุรกิจ - ปัญหาที่ อุปสรรคในการสร้างสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน - แนวทางการสร้างสื่อสารให้เป็นที่จดจำและแตกต่าง *สามารถแจ้งได้หากต้องการข้อมูลแบบ Visualized*


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!