เขียนโปรแกรมและ Customize ระบบงาน C#.net, PHP, Crystal Report

รับ Customize ระบบบัญชี, ERP รับเขียนเว็บ และทำระบบงานต่างๆ แบบ Web application ระบบห้องสมุด ระบบซื้อขาย Exact, Accpac, Formula Programming - ASP.net, PHP, ASP, VB Database - MySQL, MS SQL, NoSQL(MonogoDB) Reporting - Crystal Report, IReport Framwork - MVC, Javascript, Jquery, ExtJS(sencha) สามารถส่ง Requirement เบื้องต้น จากนั้นจะประเมินราคาและคำนวณระยะเวลาครับ ผลงานตัวอย่างสามารถเข้าดูได้ที่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนโปรแกรมและ Customize ระบบงาน C#.net, PHP, Crystal Report

  • 1. รับ Requirement
  • 2. ทำโปรแกรม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ได้ Source Code ระบบงานติดตั้งที่ Server - ตาม Scope ของ Requirement ที่ตกลงกัน - รับประกันงานภายใน 5 วัน หากมีปัญหา - แก้ไขงานได้ฟรี 1 ครั้ง - ทำนอกเวลางานเสาร์ - อาทิตย์

ฟรีแลนซ์
pheerasak

ทำงานบริษัทเอกชนมีประสบการณ์ออกแบบระบบในหลายธุรกิจ โรงงาน, มีเดีย, หลักทรัพย์

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
50 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน