English Thai Translation work

5
ขายได้ 3 ครั้ง

- Thai-English English-Thai Translation - English Essay - English Lesson summary ราคากันเองตามความยากง่ายของงาน มีการส่งงานให้รีวิวก่อนรับงานและแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีการส่งงานตามสกุลไฟล์ที่ลูกค้าต้องการ …Freelanceมือใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ…

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ English Thai Translation work

  • 1. ส่งรายละเอียดงานและความต้องการของลูกค้า
  • 2. นัดวันส่งงานเพื่อรีวิวรอบที่1
แพ็กเกจ
งานแปลและเขียนบทความทั่วไป฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความทั่วไป 250 บาท/แผ่น รวมถึงงานทำสรุปบทเรียน 250 บาท/แผ่น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
งานแปลและเขียนบทความเฉพาะทาง฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความเฉพาะทาง 300 บาท/แผ่น เช่น บทความทางวิชาการ,report การทดลอง, Thesis


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!