รับพิมพ์งาน, รับคีย์ข้อมูลลง Word และ Excel, รับพิมพ์ตามไฟล์เสียง

- รับพิมพ์งานเอกสารตามต้นฉบับลง Word (จากไฟล์ภาพ PDF หรือไฟล์ที่ไม่สามารถใช้การ Copy ได้) - รับคีย์ข้อมูลลง Excel ข้อมูลเดี่ยว ข้อมูลชุด และข้อมูลที่มีความหลากหลาย - รับคีย์ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่คุณลูกค้าต้องการ (พูดคุยและตกลงกันก่อนเริ่มงาน) - รับพิมพ์ตามไฟล์เสียง ไฟล์เสียงต้องได้ยินเสียงผู้พูดชัด เพื่อความถูกต้องของการคีย์ข้อมูล (รับเฉพาะภาษาไทย) * งานอื่น ๆ ที่คุณลูกค้าต้องการ แต่ไม่ได้มีการระบุไว้ในแพคเกจด้านล่าง สามารถกดว่าจ้าง บรีฟงาน และตกลงราคากันก่อนได้ครับ * ทุก ๆ การว่าจ้าง จะมีการบรีฟ และพูดคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานเสมอ เพื่อความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเนื้องานตามที่คุณลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน, รับคีย์ข้อมูลลง Word และ Excel, รับพิมพ์ตามไฟล์เสียง

  • 1. บรีฟการกับคุณลูกค้า เพื่อตกลงกันถึงเนื้องาน รูปแบบ ระยะเวลาในการส่งมอบ และราคาของการว่าจ้าง
  • 2. คุณลูกค้ายืนยันบรีฟ รายละเอียดการว่าจ้าง และทำการชำระเงิน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานเอกสารตามต้นฉบับลง WORD
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับพิมพ์งานเอกสารตามต้นฉบับลง WORD (จากไฟล์ภาพ, ไฟล์PDF หรือไฟล์ที่ไม่สามารถใช้การ COPY ได้) - จำนวนหน้า 20 - 25 หน้า เริ่มต้นที่ 250 บาท หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนด +เพิ่มหน้าละ 10 บาท หากเป็นภาษาอังกฤษล้วน +เพิ่มหน้าละ 15 บาท - ระยะเวลาการทำงาน 1 - 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน) - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ทางเราจะส่งให้คุณลูกค้าตรวจทาน เพื่อความถูกต้องของเนื้องานก่อนส่งมอบ - ส่งมอบไฟล์งานในรูปแบบของสกุลไฟล์ .docx และ .pdf (ส่งมอบไฟล์งานผ่านเมลและไลน์)

คีย์ข้อมูลลง Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับคีย์ข้อมูลลง Excel ข้อมูลเดี่ยว ข้อมูลชุด และข้อมูลที่มีความหลากหลาย - คอลัมน์ A ถึง E , แถว 1 ถึง 40 ราคาเริ่มต้น 250 บาท เพิ่ม "คอลัมน์" +เพิ่มคอลัมน์ละ 100 บาท เพิ่ม "แถว" +เพิ่มแถวละ 10 บาท * หากมีสูตรที่ต้องการใช้ โปรดแจ้งด้วยนะครับ - ระยะเวลาการทำงาน 1 - 3 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน) - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ทางเราจะส่งให้คุณลูกค้าตรวจทาน เพื่อความถูกต้องของเนื้องานก่อนส่งมอบ - ส่งมอบไฟล์งานในรูปแบบของสกุลไฟล์ .xlsx และ .pdf (ส่งมอบไฟล์งานผ่านเมลและไลน์)

ฟรีแลนซ์
Wongsaton

จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันว่างงาน กำลังมองหางานตรงสายที่จบมา สามารถพิมพ์ดีด ภาษาไทย 65 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 28คำ/นาที มีการตรวจทานงานอย่างถูกต้อง ละเอียด และรอบคอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเนื้องานที่จะเกิดขึ้น

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน