รับเขียน CAD 2D งานดราฟท์,แก้ไขงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า ได้ทั้งงานวิศวะและสถาปัตย์

รับเขียนแบบ AutoCAD 2D 1.งานดราฟท์ ได้ทั้งทางสถาปัตย์และวิศวะ (ไฟล์ที่ให้จะเป็นการดราฟท์มือมาหรือไฟล์ pdf,png,jpg ได้หมด ความละเอียกของงานคือตามความละเอียดไฟล์ที่ให้มา) 2.แก้ไขงาน มีไฟล์ให้มาแก้ หรือต้องการเพิ่มลดได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ออกแบบงานระบบไฟฟ้า รับทำ as-built . ในกรณีต้องการบรีฟงาน สามารถนัดบรีฟงานได้ตามแนวรถไฟฟ้า *** คุยงานเพ่ือตกลงรายละเอียดของงานรวมถึงราคาก่อนเริ่มทำงาน ไม่มีการบวกเพิ่มระหว่างทำงาน ยกเว้นในกรณีเพิ่มเติมงาน หรือแก้ไขนอกเหนือจากรายละเอียดที่ตกลงกันเอาไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน CAD 2D งานดราฟท์,แก้ไขงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า ได้ทั้งงานวิศวะและสถาปัตย์

  • 1. คุย Scope งานที่ว่าจ้าง เขียนรายละเอียดของการว่าจ้าง
  • 2. ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการเขียนแบบทั้งหมด (รวมถึง Detail ต่างๆ)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เขียนแบบ - คิดเป็นแผ่น เริ่มต้นแผ่นละ 500 บาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานว่าต้องการใช้ด่วนหรือไม่ สามารถแก้แบบงานได้2ครั้ง ตามงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การแก้แบบหรือปรับเปลี่ยน ต้องไม่เกิน 50% ของตัวงาน ถ้าเกินจะคิดราคาเป็น1แผ่น กรณีที่แก้งานนอกเหนือจากรายละเอียดที่ตกลงกันไว้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม -งานแก้แบบ ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 300 บาท (ไฟล์ DWG)

ฟรีแลนซ์
Phakamas

ชื่อ น้ำ รับเขียนแบบAutoCAD 2D รายละเอียดของงานที่รับ - Draft แบบทั่วไป ได้ทั้งสถาปัตและวิศวะ - รับเขียนcadงานระบบ(ระบบที่ถนัดคือระบบไฟฟ้า,fire alarm) ประสบการณ์ที่เคยรับเขียนแบบ autocadมา - ออกแบบระบบไฟฟ้า ตึกG Tower (ฝึกงาน) - โรงแรมที่สุขุมวิท25 (เป็นโปรเจคจบ นำงานเก่ามาทำใหม่ ไม่ได้นำไปใช้จริง) - Draft แบบโรงแรมดุสิต ภูเก็ต(ห้องlandmark,bedroom suite) - ออกแบบระบบไฟฟ้า โรงแรมดุสิต ภูเก็ต - ออกแบบระบบแอร์ โรงแรมดุสิต ภูเก็ต - ออกแบบระบบประปา โรงแรมดุสิต ภูเก็ต - Draft แบบร้าน shusi mugendai - ออกแบบระบบไฟฟ้า ในโกดังเก็บของ - Draft แบบวัดถ้ำพระ แม่ฮ่องสอน - ออกแบบระบบไฟฟ้า วัดถ้ำพระ แม่ฮ่องสอน etc.

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน