รับให้คำปรึกษา ภาษี วางแผนภาษี ยื่นภาษี

ที่ปรึกษาจะมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านภาษีบุคคลธรรมดา ให้ทางผู้ว่าจ้างมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการวางแผนการเสียภาษี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง ไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป หลังจากนั้นผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะวางแผนภาษีร่วมกัน เมื่อพูดคุยได้ข้อสรุปแล้วทางที่ปรึกษาจะจัดทำเป็นเอกสารนำส่งผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการวางแผนลดหย่อนภาษีให้กับผู้ว่าจ้างต่อไป รวมถึงช่วยผู้ว่าจ้างยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดราคาเพิ่มเติม สามารถตกลงกันเพิ่มเติมเป็น case by case ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษา ภาษี วางแผนภาษี ยื่นภาษี

  • 1. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาพูดคุยเพื่อสรุปแนวทางการวางแผนภาษี
  • 2. ที่ปรึกษาทำใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างในระบบ
แพ็กเกจ
วางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เอกสารรายละเอียดการวางแผนภาษี ให้กับผู้ว่าจ้างในรูปแบบ PDF

ฟรีแลนซ์
ธนนท์ณัฏฐ์

อดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ผ่านประสบการณ์การเป็นนักลงทุน ศึกษาด้านการเงินอย่างเต็มตัว ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตั้งใจอยากให้ความรู้ด้านการเงินแก่คนทั่วไปผ่านบทความและการให้คำปรึกษา นอกจากนั้นยังศึกษาศาสตร์ด้านตัวเลข ออกแบบเบอร์มงคล เชื่อว่าตัวเลขที่ใกล้ตัวเราส่งผลกับชีวิตเรา

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน