ช่วยพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณให้มีกำไรและแก้ปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำ

1) บริการให้คำปรึกษา : ปรับปรุง พัฒนาและแก้ปัญหาธุรกิจในด้าน 1- การวางแผนกลยุทธ์และการทำแผนที่กลยุทธ์ 2- การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 3- การปรับปรุง พัฒนาธุรกิจ --> ลดต้นทุน เพิ่มกำไร 4- การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 2) บรรยายในสถานประกอบการ รูปแบบและข้อเสนอในการให้คำปรึกษา ผมยินดีให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ปกติ หรือโทรศัพท์ผ่าน LINE หรือ นัดเจอกันตามสถานที่ที่สะดวก ระยะเวลาในการคุย 1-3 ชั่วโมง/ครั้ง โดยจะทำการนัดวันเวลากัน หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการให้คำปรึกษา 2,900 บาท เรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ ประวัติการให้คำปรึกษาและบรรยาย 1-ที่ปรึกษาให้แก่ ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรม ในด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้แก่สถานประกอบการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนพลังงานเพื่อการแข่งขัน 2-ที่ปรึกษาให้แก่บริษัททั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การทำทั่วทั้งกิจการ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 3-บรรยายในมหาวิทยาลัย บูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ช่วยพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณให้มีกำไรและแก้ปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำ

  • 1. ขั้นรับข้อมูล : 1.1 รับฟังปัญหา/ความต้องการ 1.2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงขอบเขตงาน 1.3 ประเมินค่าจ้าง และเวลาทำงาน 1.4 ตกลงจ้างและรับงาน
  • 2. ขั้นลงมือปฏิบัติงาน : 2.1 สำรวจและเก็บข้อมูลเชิงลึก 2.2. ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ครั้งละ 1-3 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ผมยินดีให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ปกติ แชตผ่านเว็บของ Fastwork หรือ นัดเจอกันตามสถานที่ที่สะดวก ระยะเวลาในการคุย 1-3 ชั่วโมง/ครั้ง โดยจะทำการนัดวันเวลากัน หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการให้คำปรึกษา 2,900 บาท เรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับ

ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล: ให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการทั้งวัน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการทั้งวัน 1 วัน ในเวลาทำงานปกติ เริ่มต้นวันละ 16,000 บาท

ลูกค้าต่างจังหวัด : ให้คำปรึกษาทางทั้งวัน 1 วัน เวลาทำงานปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาทางทั้งวัน 1 วัน เวลาทำงานปกติ เริ่มต้นวันละ 16,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง/ตั๋วเครื่องบิน และ เพิ่มค่าที่พักปกติ หากเกิน 1 วัน)

ฟรีแลนซ์
Atiwat

ผมเป็นที่ปรึกษา ที่ให้คำปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาองค์การ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและโลจิสติกส์ และเป็นอาจารย์บรรยายที่มหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานในภาคเอกชนทั้งบริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงบริษัทมหาชน จึงมั่นใจว่าจะช่วยบริษัท/กิจการของคุณให้ดีได้อย่างแน่นอน

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน