ปรึกษา,ตรวจ-ร่าง สัญญาไทยและอังกฤษ,โนติส (Notice) เอกสารทางกฎหมาย หนังสือยินยอม (PDPA)

บริการปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง งานสัญญาทุกประเภท อาทิ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาเช่า สัญญาขายฝาก สัญญาหย่า สัญญาแชร์ สัญญารักษาความลับ เป็นต้น บริการร่าง-จัดทำ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ โนติส(Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ อาทิเช่น -หนังสือบอกเลิกสัญญา -หนังสือมอบอำนาจ -หนังสือรับรองการทำงาน -หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) -หนังสือรับสภาพหนี้ -หนังสือหย่าโดยความยินยอม -หนังสือบันทึกข้อตกลง บริการทนายความในชั้นสอบสวน ให้คำปรึกษาข้อหาที่ต้องการแจ้ง พาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษา,ตรวจ-ร่าง สัญญาไทยและอังกฤษ,โนติส (Notice) เอกสารทางกฎหมาย หนังสือยินยอม (PDPA)

  • 1. ลูกความแจ้งเรื่องและรายละเอียดที่ประสงค์จะให้ทนายช่วยเหลือทราบ
  • 2. ทนายพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ เนื่องจากทนายความมีความถนัดทางด้านวิชาชีพกฎหมายไม่เท่ากัน
แพ็กเกจ
ปรึกษากฎหมาย ตรวจ-ร่าง สัญญา ทุกรูปแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ให้คำปรึกษากฎหมาย ครั้งละ 500 บาท ผ่านระบบแชทของ Fastwork เท่านั้น -ตรวจ-ร่าง สัญญา ที่ลูกความประสงค์จะให้ทนายจัดทำให้ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย โดยลูกความจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc และ pdf ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของเนื้อหาและรูปแบบสัญญา

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice),คัดทะเบียนราษฎร และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือเตือนให้หยุดการกระทำ บันทึกข้อตกลง เป็นต้น โดยลูกความจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc และ pdf ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของเนื้อหาและรูปแบบหนังสือ

ร่างสัญญาภาษาอังกฤษ หนังสือทางกฎหมายภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จัดทำร่างสัญญาภาษาอังกฤษ อาทิเช่น สัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกัน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาซื้อขายสินค้าในประเทศ สัญญาส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน,อาคารชุด สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาเช่าที่ดินและโรงงาน สัญญาเช่าซื้อ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หนังสือยินยอมของคู่สมรส หนังสือรับสภาพหนี้

ฟรีแลนซ์
NTLawyer

ทนายณัฐพัชญ์ (ทนายน้ำตาล) ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย,ตรวจ-ร่าง สัญญา,โนติส และเอกสารทางกฎหมาย บริการทนายความในชั้นสอบสวน (แจ้งความร้องทุกข์) คุยง่ายทนายเฟรนลี่ค่ะ ปตรี นิติ /ปโท รปศ /นิติกรหน่วยงานภาครัฐ 5 ปี/ประกาศนียบัตรทนายความอาสาและทนายความประจำสถานีตำรวจรุ่นที่ 10 ลองเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะ^^

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
44 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน