ตรวจ-ร่าง สัญญา,โนติส (Notice) และเอกสารทางกฎหมาย ทนายความชั้นสอบสวน

บริการตรวจ-ร่าง งานสัญญาทุกประเภท อาทิ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาเช่า สัญญาขายฝาก สัญญาหย่า เป็นต้น บริการร่าง-จัดทำ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ โนติส(Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ อาทิเช่น -หนังสือบอกเลิกสัญญา -หนังสือมอบอำนาจ -หนังสือรับรองการทำงาน -หนังสือรับสภาพหนี้ -หนังสือหย่าโดยความยินยอม -หนังสือบันทึกข้อตกลง บริการทนายความในชั้นสอบสวน ให้คำปรึกษาข้อหาที่ต้องการแจ้ง พาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจ-ร่าง สัญญา,โนติส (Notice) และเอกสารทางกฎหมาย ทนายความชั้นสอบสวน

  • 1. ลูกความแจ้งเรื่องและรายละเอียดที่ประสงค์จะให้ทนายช่วยเหลือทราบ
  • 2. ทนายพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ เนื่องจากทนายความมีความถนัดทางด้านวิชาชีพกฎหมายไม่เท่ากัน
แพ็กเกจ
ตรวจ-ร่าง สัญญา ทุกรูปแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ตรวจ-ร่าง สัญญา ที่ลูกความประสงค์จะให้ทนายจัดทำให้ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาซื้อขาย เป็นต้น โดยลูกความจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc และ pdf ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท

หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับสภาพหนี้ บันทึกข้อตกลง เป็นต้น โดยลูกความจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc และ pdf ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท

ทนายความในชั้นสอบสวน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการนำพาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจ อยู่รอจนเสร็จสิ้นการแจ้งความ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้ลงบันทึก

ฟรีแลนซ์
ณัฐพัชญ์

ทนายณัฐพัชญ์ (ทนายน้ำตาล) ยินดีให้บริการตรวจ-ร่าง สัญญา โนติส และเอกสารทางกฎหมาย ทุกรูปแบบ บริการทนายความในชั้นสอบสวน (แจ้งความร้องทุกข์) คุยง่ายทนายเฟรนลี่ค่ะ ปตรี นิติ /ปโท รปศ /นิติกรหน่วยงานภาครัฐ 5 ปี /ทนายความฟรีแลนซ์ ลองเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน