ออกแบบวงจร และ PCB งานต้นแบบ Prototype + รับลงอุปกรณ์แบบ manual ทั้ง THT และ SMD

- รับให้คำปรึกษา และออกแบบวงจร (Circuit design) - รับออกแบบ PCB (PCB design) ทั้งงานต้นแบบจากวงจร (schematic) ที่ลูกค้ากำหนด และงานตามตัวอย่างที่ลูกค้ากำหนด - ชนิด Single Side (1 layer) และ Double Side (2 layers) - ราคา และระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน - Update งานเป็นช่วงตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อลูกค้าให้รับทราบ progress ของชิ้นงาน - ลูกค้าแก้ไขงานได้ 3 ครั้งตามช่วงที่ตกลงกันไว้ (แก้ไขรายละเอียดจากเดิมที่ตกลงกันไว้เท่านั้น) - หากลูกค้ามี spec ที่กำหนดไว้อยู่แล้ว เช่น BOM, ขนาดเส้น, รูเจาะ ฯ กรุณาแจ้งก่อนการออกแบบ และการทำข้อตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบวงจร และ PCB งานต้นแบบ Prototype + รับลงอุปกรณ์แบบ manual ทั้ง THT และ SMD

  • 1. (กรณี circuit design) ทำความเข้าใจ feature ที่ลูกค้าต้องการ ให้คำปรึกษา และออกแบบวงจร จากนั้นส่ง schematic ให้ลูกค้า confirm (ปรับแก้ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง และแก้ไขรายละเอียดจากเดิมที่ตกลงกันไว้เท่านั้น) และมีความต้องการไฟล์งาน final ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน package กรุณาแจ้งก่อน
  • 2. (กรณี PCB design) รับและตรวจสอบ schematic ตามที่ลูกค้าส่งมา แล้วทำความเข้าใจ spec board กับลูกค้า (หากลูกค้ามี spec ที่กำหนดไว้อยู่แล้ว และมีความต้องการไฟล์งาน final ที่นอกเหนือจากที่ระบุใน package กรุณาแจ้งก่อน)
แพ็กเกจ
PCB design & Modify
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. Gerber file 2. BOM file 3. ภาพ 3D viewer ของ board **หากต้องการไฟล์อื่นๆ อาจมีการกำหนดราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่ต้องการ และการตกลงก่อนดีลราคา Ps. ราคา และระยะเวลาที่แสดงเป็นการประมาณจากความซับซ้อนของงานระดับปานกลาง จะมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน สามารถส่งงานมาให้ประเมินก่อนได้

Circuit & PCB design
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. Schematic file 2. Gerber file 3. BOM file 4. ภาพ 3D viewer ของ board **หากต้องการไฟล์อื่นๆ อาจมีการกำหนดราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่ต้องการ และการตกลงก่อนดีลราคา Ps. ราคา และระยะเวลาที่แสดงเป็นการประมาณจากความซับซ้อนของงานระดับปานกลาง จะมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน สามารถส่งงานมาให้ประเมินก่อนได้

ลงอุปกรณ์บนบอร์ดแบบ manual (PCB Assembly) ทั้ง THT และ SMD ตามแบบลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. บอร์ดสำเร็จที่ลงเสร็จแล้ว 2. ผล test function เบื้องต้นของ board ที่ลง **หากต้องการให้สั่งทำ PCB board, จัดหา/ซื้ออุปกรณ์สำหรับลง board และ test เพิ่มเติม จะมีการกำหนดราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต้องการ และการตกลงก่อนดีลราคา Ps. ราคา และระยะเวลาที่แสดงเป็นการประมาณจากความซับซ้อนของงานระดับยากสุด และกรณีที่ลูกค้ามี PCB board และอุปกรณ์มาให้ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน สามารถส่งงานมาให้ประเมินก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Pajongporn

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวอิเล็กทรอนิกส์ (สจล.) และทำงานด้านการออกแบบวงจร, PCB, และลงอุปกรณ์ทั้ง THT และ SMD แบบ manual รวมทั้ง test วงจรให้ใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ให้กับทางแลป สวทช. จึงมีความรู้ และประสบการณ์การด้านการออกแบบวงจร และ PCB รวมแล้ว 7 ปี

11/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน