แปลเอกสารไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น โดยนักแปลมืออาชีพ

รับแปลลเอกสาร, บทความ, แบบฟอร์มต่าง ๆ, หนังสือ, นิทานหรือนิยาย, โฆษณาประชาสัมพันธ์, แปลบทภาพยนตร์หรือซีรี่ย์, แปลบทพากย์, บทสนทนาต่าง ๆ, บทคัดย่อ, รายงาน, อีเมลล์, เรียงความ, จดหมาย, รายงานการประชุม ฯลฯ แปลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษา โดยงานแปลจะถูกส่งต่อให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ ไม่ได้แปลแต่เพียงผู้เดียว เช่น แปลงานจากภาษาไทย ไปเป็นภาษาอังกฤษและจีน งานจะถูกส่งไปให้ผู้แปลภาษาอังกฤษแปลหนึ่งท่าน และผู้แปลภาษาจีนอีกหนึ่งท่าน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้องทางไวยกรณ์ สามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างไม่ต้องกังวล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น โดยนักแปลมืออาชีพ

  • 1. หลังจากที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการชำระเงินเข้าระบบเพื่อให้ผู้แปลเริ่มทำงาน ผู้แปลมีระยะเวลาในการส่งมอบงานไม่เกิน 7 วัน
  • 2. ถ้าผู้แปล แปลบทความเสร็จก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้แปลก็จะส่งบทความให้ผู้ว่าจ้างก่อนถึงระยะเวลาตามที่ได้ตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แปลเอกสารจากภาษาหนึ่ง ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ระบุจำนวนหน้า โดยมีเงี่อนไขดังนี้ (1) หลังจากที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการชำระเงินเข้าระบบเพื่อให้ผู้แปลเริ่มทำงาน ผู้แปลมีระยะเวลาในการส่งมอบงานไม่เกิน 7 วัน (2) ถ้าผู้แปล แปลบทความเสร็จก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้แปลก็จะส่งบทความให้ผู้ว่าจ้างก่อนถึงระยะเวลาตามที่ได้ตกลง ​(3) การแปลเอกสารชิ้นนี้ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้แปลนำบทความไปแสดงขึ้นเป็นผลงานหรือโพสต์ลงที่ใด ทุกการแปลจะตกเป็นผลงานของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

ฟรีแลนซ์
ปรณัฐ

เรียนจบมาทางด้านภาพยนตร์ ทำงานเกี่ยวกับสื่อ และดิจิทัล มาเก็ตติ้ง มีทีมงานคุณภาพพร้อมทำงานทุกเวลาที่ตื่นนอน

01/2016
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
98 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน