รับพิมพ์งานทุกอย่าง

เป็นคนชอบพิมพ์งาน ชอบฟังเสียง Keyboard มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานให้ตรง-ก่อน Deadline ได้ งานไหนถ้าไม่มั่นใจว่าทำไม่ทันจะไม่รับ มีประสบการณ์ในการทำรายงาน, จัดรูปเล่ม พิมพ์หน้า พิมพ์เอกสาร ร่างทำสัญญาเช่าต่างๆ เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยประถม-มัธยมรวมถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงทำ Slide presentation แทรกแผนภูมิ Flowchart ง่ายๆได้ รับพิมพ์งานลง Word สามารถพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้ ลายมือ, เอกสารเขียนมือ เป็นfile .doc , .pdf รู้ศัพท์เทคนิคเป็นอย่างดี สามารถสร้างตารางง่ายๆได้ จัดรูปหน้ากระดาษ รายงานได้ รับทำ Slide Powerpoint รับทำ Slide presentation แก้งานได้ 1 ครั้ง อัตราค่าพิมพ์ Word หน้าละ 10 บาท กับ ขนาดตัวอักษร 16 15 บาทกับ ตัวอักษร 14 ถ้าเกิน 20 หน้าจะใช้เวลาเพิ่ม 1-2 วัน Powerpoint คิด Slide ละ 5 บาทถ้าเป็นแบบ Bullet(หัวข้อใหญ่) ถ้าใส่ Infographics ต่างๆ จะเพิ่มหน้าละ 5 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกอย่าง

  • 1. ส่งตัวอย่างงานที่ต้องการ และไฟล์งานดิบ
  • 2. ตกลงราคา และเวลาที่ใช้ในการทำงาน กำหนด Deadline
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน word อย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ถ้าเป็น file Word หน้าละ 10 บาท ในกรณีที่มีแค่ตัวอักษร ถ้าขนาดตัวอักษร 16 คิดหน้าละ 10 บาท ขนาดตัวอักษร 14 คิดหน้าละ 15 บาท

ทำ Slide Powerpoint
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Powerpoint คิด Slide ละ 5 บาท ถ้ามี Infographics เช่น ตาราง แผนภูมิ คิดหน้าละ 10 บาท

ฟรีแลนซ์
Thanat

เป็นคนชอบพิมพ์และพิมพ์ได้เร็วมาก ชอบฟังเสียง Keyboard ของตัวเอง รับพิมพ์งานไทย-อังกฤษทุกประเภท พิมพ์ตามเอกสารได้ พิมพ์สัมผัสได้

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน