รับพิมพ์งานทุกอย่าง

0

เป็นคนชอบพิมพ์งาน ชอบฟังเสียง Keyboard มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานให้ตรง-ก่อน Deadline ได้ งานไหนถ้าไม่มั่นใจว่าทำไม่ทันจะไม่รับ มีประสบการณ์ในการทำรายงาน, จัดรูปเล่ม พิมพ์หน้า พิมพ์เอกสาร ร่างทำสัญญาเช่าต่างๆ เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยประถม-มัธยมรวมถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงทำ Slide presentation แทรกแผนภูมิ Flowchart ง่ายๆได้ รับพิมพ์งานลง Word สามารถพิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษได้ ลายมือ, เอกสารเขียนมือ เป็นfile .doc , .pdf รู้ศัพท์เทคนิคเป็นอย่างดี สามารถสร้างตารางง่ายๆได้ จัดรูปหน้ากระดาษ รายงานได้ รับทำ Slide Powerpoint รับทำ Slide presentation แก้งานได้ 1 ครั้ง อัตราค่าพิมพ์ Word หน้าละ 10 บาท กับ ขนาดตัวอักษร 16 15 บาทกับ ตัวอักษร 14 ถ้าเกิน 20 หน้าจะใช้เวลาเพิ่ม 1-2 วัน Powerpoint คิด Slide ละ 5 บาทถ้าเป็นแบบ Bullet(หัวข้อใหญ่) ถ้าใส่ Infographics ต่างๆ จะเพิ่มหน้าละ 5 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกอย่าง

  • 1. ส่งตัวอย่างงานที่ต้องการ และไฟล์งานดิบ
  • 2. ตกลงราคา และเวลาที่ใช้ในการทำงาน กำหนด Deadline
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน word อย่างเดียว฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ถ้าเป็น file Word หน้าละ 10 บาท ในกรณีที่มีแค่ตัวอักษร ถ้าขนาดตัวอักษร 16 คิดหน้าละ 10 บาท ขนาดตัวอักษร 14 คิดหน้าละ 15 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทำ Slide Powerpoint฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Powerpoint คิด Slide ละ 5 บาท ถ้ามี Infographics เช่น ตาราง แผนภูมิ คิดหน้าละ 10 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!