ระบบ Management ต่างๆ

พัฒนาระบบ Management จัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงทางหน้า Web เช่น - จัดการภาพประชาสัมพันธ์ - จัดการธีมสีต่างๆ - ระบบ Knowledge Management - จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆ - ระบบทำแบบทดสอบหรือแบบทดสอบ - ระบบคำนวณเวลา การทำงาน - ระบบBooking ต่างๆ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ระบบ Management ต่างๆ

  • 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้
  • 2. ออกแบบ UI (Adobe XD)
แพ็กเกจ
PHP (Laravel)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระบบจัดการข้อมูล พัฒนาด้วยภาษา PHP (Laravel), ฐานข้อมูล MySql มีเมนูจัดการทั้งหมด 5 เมนู (เพิ่ม ลด ตามความยากง่ายของงาน) สามารถ สร้าง ลบ แก้ไข ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนด หน้า Web รองรับ Responsive

NodeJs
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ระบบจัดการข้อมูล พัฒนาด้วย API - NodeJs(Express/NestJs), UI - React หรือ NuxtJs Database - MySql มีเมนูจัดการทั้งหมด 5 เมนู (เพิ่ม ลด ตามความยากง่ายของงาน) สามารถ สร้าง ลบ แก้ไข ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนด หน้า Web รองรับ Responsive

แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม จากระบบเก่า ภาษา PHP (Laravel, Ci, Yii) / NodeJS งานที่รับแก้ไข รับแก้ UI, เพิ่มเงื่อนไขต่างๆ, ปรับปรุง Website ราคาและระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวงาน

ฟรีแลนซ์
ธีรุตม์

ประสบการณ์พัฒนา Web Application / REST API พัฒนาด้วยภาษา PHP (Laravel, Yii, CI) Node.JS (Express, NestJs) React, AngularJS, Vue เช่นระบบ e-Learning System / Transporter Management System / Truck Queue / CMS / E-registration

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน