web scraping (NodeJS, Chrome Extension, Python)

ถนัดเขียนโปรแกรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนเว็บไซด์ (PHP) สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ (MySQL) สามารถเขียน script เก็บข้อมูลตาม website ต่าง ๆ ได้ (NodeJS, Chrome Extension, Python)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ web scraping (NodeJS, Chrome Extension, Python)

  • 1. ลูกค้าส่งลิงค์เว็บไซต์ที่ต้องการมาให้ทางเรา
  • 2. บอกสิ่งที่ต้องการจากเว็บนั้นๆ อย่างละเอียด และความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ Excel , CSV ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
นพวัฒน์

ถนัดเขียนโปรแกรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนเว็บไซด์ (PHP) สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ (MySQL) สามารถเขียน script เก็บข้อมูลตาม website ต่าง ๆ ได้ (NodeJS, Python)

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน