รับเขียนบรรณานุกรม เชิงอรรถ นามปี แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

รับจัดทำ แก้ไข ตรวจสอบบรรณานุกรม เชิงอรรถ นามปี แหล่งอ้างอิงทางวิชาการทุกชนิด (บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ผลงานทางวิชาการ) ตามรูปแบบมาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่างๆ และมาตรฐานสากล APA, MLA, Turabian สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบรรณานุกรม เชิงอรรถ นามปี แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ประเภท รูปแบบของงาน จำนวนงาน ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา
  • 2. ประเมินราคา และจำนวนวันทำงาน (ประเมินจากจำนวนงาน รูปแบบ ความยาก-ง่ายของงาน)
แพ็กเกจ
บรรณานุกรมสบาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำรายการบรรณานุกรม เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ราคาต่อรายการ (ชื่อ) 10-20 บาท หน้าละ 100-250 บาท (ประมาณ 10-15 รายการ) จำนวน 1 หน้า ส่งไฟล์กลับตามที่ลูกค้าต้องการ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ เช่น .DOCX .PDF เป็นต้น บริการจัดหน้าเอกสาร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บรรณานุกรมยกเซ็ท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จัดทำรายการบรรณานุกรม เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ราคาต่อรายการ (ชื่อ) 10-20 บาท หน้าละ 100-250 บาท (ประมาณ 10-15 รายการ) จำนวน 3 หน้า คิดราคาประหยัด 700 บาท ส่งไฟล์กลับตามที่ลูกค้าต้องการ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ เช่น .DOCX .PDF เป็นต้น บริการจัดหน้าเอกสาร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บรรณานุกรมด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จัดทำรายการบรรณานุกรม เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ราคาต่อรายการ (ชื่อ) 30-40 บาท หน้าละ 300-400 บาท (ประมาณ 10-15 รายการ) จำนวน 1 หน้า ส่งไฟล์กลับตามที่ลูกค้าต้องการ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ เช่น .DOCX .PDF เป็นต้น บริการจัดหน้าเอกสาร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ฟรีแลนซ์
Nopparat

เชี่ยวชาญการจัดทำบรรณานุกรม เชิงอรรถ นามปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบมาตรฐานสถาบันการศึกษาต่างๆ และมาตรฐานสากล เช่น APA, MLA เป็นต้น การพิสูจน์อักษร และการจัดรูปแบบเอกสารทุกชนิด

08/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
28 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน