รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบ บทความวารสาร

รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบบทความวารสาร (Article) ทั้งวารสารวิชาการ วารสารวิจัย (journals or periodicals) วารสารทั่วไป หรือนิตยสาร (magazine) เพื่อการตีพิมพ์บทความตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด - จัดหน้าบทความ รูปแบบตัวอักษร - ตรวจสอบรายการอ้างอิงนามปี เชิงอรรถ - ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบ บทความวารสาร

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ประเภทบทความ รูปแบบของวารสาร จำนวนหน้า ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. ประเมินราคา และจำนวนวันทำงาน (ประเมินจากจำนวนงาน รูปแบบ ความยาก-ง่ายของงาน)
แพ็กเกจ
บทความสบาย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการ: จัดเตรียมบทความวารสาร จัดหน้า รูปแบบบทความ ตรวจสอบนามปี เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ จำนวนหน้า: 7 หน้า (รายการอ้างอิงประมาณ 5 รายการ) ราคา: 350 - 500 บาท/บทความ ระยะเวลา: 3 วัน แก้ไขงาน: 1 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกัน ประเภทไฟล์: จัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word, PDF หรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อประเมินราคาก่อนได้

บทความด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการ: จัดเตรียมบทความวารสาร จัดหน้า รูปแบบบทความ ตรวจสอบนามปี เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ จำนวนหน้า: 7 หน้า (รายการอ้างอิงประมาณ 5 รายการ) ราคา: 600 - 800 บาท/บทความ ระยะเวลา: 1 วัน แก้ไขงาน: 1 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกัน ประเภทไฟล์: จัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word, PDF หรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อประเมินราคาก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Nopparat

เชี่ยวชาญการจัดทำบรรณานุกรม เชิงอรรถ นามปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบมาตรฐานสถาบันการศึกษาต่างๆ และมาตรฐานสากล เช่น APA, MLA เป็นต้น การพิสูจน์อักษร และการจัดรูปแบบเอกสารทุกชนิด

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน