รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบ บทความวารสาร

5
ขายได้ 10 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบบทความวารสาร (Article) ทั้งวารสารวิชาการ วารสารวิจัย (journals or periodicals) วารสารทั่วไป หรือนิตยสาร (magazine) เพื่อการตีพิมพ์บทความตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด - จัดหน้าบทความ รูปแบบตัวอักษร - ตรวจสอบรายการอ้างอิงนามปี เชิงอรรถ - ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดเตรียม แก้ไข ตรวจสอบ บทความวารสาร

  • 1. 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ประเภทบทความ รูปแบบของวารสาร จำนวนหน้า ส่งไฟล์เพื่อประเมินราคา
  • 2. 2. ประเมินราคา และจำนวนวันทำงาน (ประเมินจากจำนวนงาน รูปแบบ ความยาก-ง่ายของงาน)
แพ็กเกจ
บทความสบาย฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการ: จัดเตรียมบทความวารสาร จัดหน้า รูปแบบบทความ ตรวจสอบนามปี เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ จำนวนหน้า: 7 หน้า (รายการอ้างอิงประมาณ 5 รายการ) ราคา: 350 - 500 บาท/บทความ ระยะเวลา: 3 วัน แก้ไขงาน: 1 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกัน ประเภทไฟล์: จัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word, PDF หรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อประเมินราคาก่อนได้


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บทความด่วน฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการ: จัดเตรียมบทความวารสาร จัดหน้า รูปแบบบทความ ตรวจสอบนามปี เชิงอรรถ รายการเอกสารอ้างอิง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ จำนวนหน้า: 7 หน้า (รายการอ้างอิงประมาณ 5 รายการ) ราคา: 600 - 800 บาท/บทความ ระยะเวลา: 1 วัน แก้ไขงาน: 1 ครั้ง หรือตามที่ตกลงกัน ประเภทไฟล์: จัดส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ MS Word, PDF หรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อประเมินราคาก่อนได้


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!