รับจ้าง เขียนแบบ ดาฟแบบ Auto Cad / Skp. / ถอดปริมางานสถาปัตย์

รับจ้างเขียนแบบ Auto cad แบบมี ไฟล์ Auto cad เริ่ม ที่ 500 บาท ต่อแผ่น แบบไม่มี ไฟล์ งาน( = เขียนใหม่ ) เริ่มต้นที่ 1000 บาทต่อแผ่น งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วย โปรแกรม Skp. เริ่มต้นที่ 3500 บาท ต่อชิ้น งานเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Skp.เริ่มต้นที่ 5000 บาทต่อชิ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้าง เขียนแบบ ดาฟแบบ Auto Cad / Skp. / ถอดปริมางานสถาปัตย์

  • 1. คุยรายละเอียดความต้องการของลูกค้า
  • 2. รับข้อมูลจากลูกค้า เช่น ไฟล์งาน แบบสเก็ต ไฟร์ขอมูลต่างๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

งานเขียนแบบ ดาฟแบบ แก้ แบบ Auto cad (ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งาน dwg.และ ไฟล์ pdf 1 ชุด) งานงานเขียนแบบ Skp (ลูกค้าจะได้ งานนั้นและ ไฟล์ Skp.ต้นฉบับ ชุด 1 )

ฟรีแลนซ์
นพรัตน์

ผมชื่อนพนะคับ ผมชอบงานเขียนแบบและสนใจอยากเป็นฟรีแลนซื

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน