รับพิมพ์งานเอกสาร WORD / EXCEL [ ไทย - อังกฤษ ] พร้อมตรวจคำผิด จัดหน้ากระดาษ

รับพิมพ์งานเอกสาร WORD / EXCEL [ ไทย - อังกฤษ ] พร้อมตรวจคำผิด จัดหน้ากระดาษ - รับพิมพ์งานทุกประเภท [ รายงาน / ข้อสอบ / จดหมาย / แบบฝึกหัด / บทคัดย่อ / สารบัญ / กิตติกรรมประกาศ 1. รับพิมพ์งานเอกสารเฉพาะข้อความเท่านั้น [ ไทย - อังกฤษ ] หน้าละ 15 บาท ( 20 หน้า 300 บาท ) ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน* 2. รับพิมพ์งานเอกสาร [ ข้อความ + สูตร ] [ ไทย - อังกฤษ ] หน้าละ 25 บาท ( 20 หน้า 500 บาท ) ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน* 3. รับพิมพ์งานเอกสารจากลายมือ [ ข้อความ + สูตร ] [ ไทย - อังกฤษ ] หน้าละ 30 บาท ( 20 หน้า 600 บาท ) ระยะเวลาประมาณ 3-6 วัน* *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของผู้ว่าจ้าง >>> ส่งงานผู้ว่าจ้างเป็นไฟล์ DOCX [ WORD ] / XLS [ EXCEL ] / PDF ผ่านทาง Fastwork >>> สามารถแก้ไขงานหลังจากส่งให้ผู้ว่าจ้างได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสาร WORD / EXCEL [ ไทย - อังกฤษ ] พร้อมตรวจคำผิด จัดหน้ากระดาษ

  • 1. 1. คุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน และตกลงกันกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. 2. สรุปเรื่องราคา พร้อมกับสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
เอกสารเฉพาะข้อความ (ไทย-อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น WORD / EXCEL / PDF **ตามที่ตกลงกัน ก่อนเริ่มงาน** ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน หลังจากได้คิวงาน จำนวนหน้าที่ได้รับ 20 หน้า

เอกสารเฉพาะข้อความ + สูตร (ไทย-อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น WORD / EXCEL / PDF **ตามที่ตกลงกัน ก่อนเริ่มงาน** ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน หลังจากได้คิวงาน จำนวนหน้าที่ได้รับ 20 หน้า

พิมพ์เอกสารจากลายมือ ข้อความ + สูตร (ไทย - อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น WORD / EXCEL / PDF **ตามที่ตกลงกัน ก่อนเริ่มงาน** ระยะเวลาในการทำงาน 3-6 วัน หลังจากได้คิวงาน จำนวนหน้าที่ได้รับ 20 หน้า

ฟรีแลนซ์
กรกนก

เรียนจบทางด้าน โลจิสติกส์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาการจัดการพาณิชยนาวี ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารโดยใช้โปรแกรม Word / Power Point / Excel / SAP

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน