วิเคราะห์ข้อมูล พร้อม Dashboard, Report, BI. สร้างและออกแบบ Excel, Google sheet, PowerBI

- สร้าง Automated Dashboard สำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการทำงานพร้อมรวมข้อมูล Offline Online เข้าด้วยกัน - ออกแบบการทำงาน Online เพื่อลดระยะการทำงาน (วิเคราะห์อัตโนมัติ) - ออกแบบผ่าน Google sheet - ออกแบบโดยการสร้างระบบขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในบริษัท (ภายใน 7 วัน) - Data cleaning สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ (สามารถออกแบบและสร้างระบบใหม่ได้) - สร้าง Software ขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในบริษัท แทน Excel,Google sheet - ข้อมูลถูกต้องมากขึ้น - การทำงานไม่ซับซ้อน/ง่ายขึ้น - Automated Dashboard - ทำงานออนไลน์ได้ (Mobile App/ Website) ****** ค่าใช้จ่ายราคาถูก / สามารถใช้ได้จริงภายใน 1 เดือน ****** ประสบการณ์ 1. วิเคราะห์ข้อมูล Online,Offline และสร้าง Dashboard สำหรับธุรกิจอสังหา 2. สร้างระบบการทำงาน Online สำหรับ Marketing/Sales สำหรับธุรกิจอสังหา (มีตัวอย่าง Demo ให้ทดสอบ) 3. คลังสินค้า stockสินค้า สถานะของสินค้า เก็บภาพ 4. วิเคราะห์ต้นทุนและออกแบบระบบ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร 5. ออกแบบ CRM พร้อมนำข้อมูลวิเคราะห์ ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม 6. ระบบ HR สำหรับคิดเงินเดือน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล พร้อม Dashboard, Report, BI. สร้างและออกแบบ Excel, Google sheet, PowerBI

  • 1. ผู้จ้างรายละเอียด แจ้งวัตถุประสงค์ รูปแบบงานที่ต้องการ
  • 2. ผู้จ้างให้ข้อมูล Raw data, Requirement, หรือ ไฟล์งาน ที่จะถูกนำไปใช้
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลพร้อม Dashboard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อม Dashboard สำหรับการใช้งานจริง นำข้อมูล Excel หรือ Google sheet สร้างกราฟเพื่อวิเคราะห์ โดยใช้ PowerBI *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน*****

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อม Dashboard และออกแบบ Google sheet สำหรับการทำงานให้กับบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อม Dashboard สร้างและออกแบบ Google sheet,Excel ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบ ทำโมเดลสำหรับธุรกิจ (งานตามที่ลูกค้าต้องการ) *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน*****

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Automate & Real-time พร้อม Dashboard, Report, BI. สร้างโปรแกรมขนาดเล็กให้บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล พร้อม Dashboard, Report, BI. จากข้อมูลล่าสุด สร้างและออกแบบ Google sheet สำหรับการทำงาน สร้างโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในบริษัท - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เอง (งานตามที่ลูกค้าต้องการ) *****ระยะเวลา/ราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน*****

ฟรีแลนซ์
Non

ประสบการณ์ด้านการทำ Data Analysis, Lean Process, Data cleaning, Business intelligence (BI) พัฒนา Software สำหรับใช้ภายในบริษัท SME และบริษัทขนาดกลาง (Salesforce, Zoho) ออกแบบ Dashboard Report, Google sheet, หรือสร้างโปรแกรมขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว

11/2019
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
38 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน