เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Power BI Dashboard

รับจัดทำข้อมูล ด้วยโปรแกรม Power Bi - ติดตาม และรายงานประสิทธิภาพการทำงาน - KPI Dashboard - Sale and marketing Dashboard - อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Power BI Dashboard

  • 1. ผู้ว่าจ้าง brief งาน , กรอบเวลา และ Database
  • 2. ประเมิน database และลักษณะงาน , ตกลงการว่าจ้าง และราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เอกสาร Microsoft Power BI Desktop (.pbix) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ตาม scope งาน (ขอสงวนสิทธิ์กรณีแจ้งเพิ่ม scope ภายหลัง) - คู่มือการใฃ้งาน (ถ้าลูกค้าต้องการ ขอให้แจ้งเมื่อ breif งานค่ะ) - อื่นๆ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Nonglak

มีความสามารถในการใช้ POWER BI ในการจัดรายงานผลประกอบการ,ผลการดำเนินงาน สรุปเป็นรายวัน รายเดือน รายปี, การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล และบ่งชี้ปัญหาที่ก่อให้งานไม่เป็นไปตาม kpi รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในแง่ของการขนส่ง และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยปัจจุบันมีงานประจำเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน