พิสูจน์อักษร ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

- พิสูจน์อักษรภาษาไทย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ - แก้ไขคำ ตัวสะกด - เขียนถูกต้องตามหลักภาษา วรรคตอน ไวยกรณ์ - จัดหน้า Word/ Power Point - ยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (หรือตามแต่ความต้องการของลูกค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสาร (Word/Power Point) และแจ้งรายละเอียด
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคา : ครึ่งหน้า 10 บาท/แผ่น เต็มหน้า 15 บาท/แผ่น (Th sarabun New/ Cordia New/ ฟ้อนต์มาตราฐาน ขนาด 14 pt-18 pt) สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ -ไฟล์ .docx/ .doc/ .ppt/ .pptx พร้อมไฮท์ไลต์คำผิด และหมายเหตุคำที่ถูกต้อง หมายเหตุ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

พิสูจน์และแก้ไขอักษา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคา : ครึ่งหน้า 15 บาท/แผ่น เต็มหน้า 20 บาท/แผ่น (Th sarabun New/ Cordia New/ ฟ้อนต์มาตราฐาน ขนาด 14 pt-18 pt) สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ -ไฟล์ .docx/ .doc/ .ppt/ .pptx ที่ได้รับการแก้ไขแล้วเรียบร้อย หมายเหตุ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

จัดหน้ากระดาษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคา : ครึ่งหน้า 6 บาท/แผ่น เต็มหน้า 10 บาท/แผ่น (Th sarabun New/ Cordia New/ ฟ้อนต์มาตราฐาน ขนาด 14 pt-18 pt) สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ -ไฟล์ .docx/ .doc/ .ppt/ .pptx ที่จัดหน้าเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Nuengruthai

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2/ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ประสบการณ์ 2 ปี

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน