รับทำระบบจัดการข้อมูล ระบบหลังบ้าน ระบบบันทึกข้อมูลทุกอย่างตามความต้องการในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน

รับทำระบบหลังบ้าน ระบบจัดการข้อมูล หรือระบบบันทึกข้อมูลทุกอย่างตามความต้องการในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน รองรับการแสดงผลทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ (Responsive) - ตัวอย่างหรือประเภทของงานที่รับ ระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน ระบบบันทึกข้อมูลจองคิว จองห้องพัก จองสถานที่ ระบบคำนวณต่างๆ หรืออัพเดตการทำงานของระบบเดิม และแก้บัค HTML, CSS, Javscript(Vanila, Angular, Vue.js, Nuxt.js, Node.js) - เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Angular,Vue.js,Nuxtjs และ Node.js *รูปภาพใช้เพื่อการโปรโมทเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำระบบจัดการข้อมูล ระบบหลังบ้าน ระบบบันทึกข้อมูลทุกอย่างตามความต้องการในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน

  • 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
  • 2. แจ้งหรือตกลงค่าใช้จ่าย แจ้งแผนดำเนินงานและแผนตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน
แพ็กเกจ
แก้บัคหรือสร้างหน้าเว็บไม่มีแบบระบบหลังบ้าน (รวมออกแบบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานประเภทแก้บัคหรือสร้างหน้าเว็บไม่มีแบบระบบหลังบ้าน (รวมออกแบบ) ลูกค้าจะได้รับ - Source Code - เว็บไซต์สำหรับแสดงผลอย่างเดียว 1-3 หน้า ไม่มีระบบหลังบ้าน - แก้ไขได้ไม่เกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกตามสัญญา ไม่เกิน 3 ครั้ง *ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของหน้าเว็บหรือบัค **ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าโดเมนเนมและโฮสติ้ง

ระบบขนาดกลางที่มีระบบหลังบ้านตามความต้องการ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ระบบขนาดกลางที่มีระบบหลังบ้านในการจัดการข้อมูล แสดงผลข้อมูล และบันทึกข้อมูล หรือการคำนวนต่างๆ ตัวอย่างระบบ - ระบบจัดการสมาชิก - ระบบร้านค้า - ระบบจองคิว จองห้องพัก จัดการโรงแรม - ระบบคำนวณต่างๆ ลูกค้าจะได้รับ - Source Code - ระบบตามความต้องการของลูกค้า - แก้ไขได้ไม่เกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกตามสัญญา ไม่เกิน 3 ครั้ง *ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของระบบ *ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าออกแบบหน้าเว็บ **ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าโดเมนเนม โฮสติ้งและอื่นๆ

ออกแบบเว็บไซต์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า *ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนของหน้าเว็บ

ฟรีแลนซ์
Pongsawad

Web Developer (3+ years experience) Fullstack Angular, VueJS, Nuxtjs และ Nodejs

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน