พิสูจน์อักษร เกลาสำนวน 🧐

🔍 ตรวจทานตัวสะกด แก้คำผิด การใช้ทับศัพท์ คำซ้ำ อ้างอิงความถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน จัดวรรคตอน 📝 เกลาสำนวน ปรับรูปประโยคให้เหมาะสม ตัดคำซ้ำซ้อน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 📚 ขอบเขตงานที่รับ งานเขียนทุกประเภท อาทิ บทความ นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิคชั่น เอกสารทางวิชาการ อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร เกลาสำนวน 🧐

  • 1. ประเมินราคา ระยะเวลาทำงาน
  • 2. ตกลงเรื่องการตรวจ เช่น ต้องการให้เกลาสำนวนหรือไม่
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ 1 : นับตามจำนวนหน้าจริง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษร ขนาด A4 1) 1-20 หน้า - หน้าละ 12 บาท 2) 21-60 หน้า - หน้าละ 10 บาท 3) 61 หน้าขึ้นไป - หน้าละ 8 บาท พิสูจน์อักษร ขนาด A5 1) 1-50 หน้า - หน้าละ 10 บาท 2) 51-300 หน้า - หน้าละ 8 บาท 3) 300 หน้าขึ้นไป - หน้าละ 5 บาท ไฟล์ที่จะได้รับ - สกุล .Docx - จำนวน 2 ไฟล์ 1. ไฟล์ต้นฉบับ ไฮไลท์จุดแก้ไข 2. ไฟล์ปรับแก้แล้ว กรณีเป็นนิยายสามารถทยอยส่งให้เป็นรายตอนได้ค่ะ (นับจำนวนหน้าตามจริง) หมายเหตุ : - ฟ้อนต์ Cordia New ขนาด 16 pt. - ระยะเวลาการทำงาน 1-7 วันขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหา

แพ็กเกจ 2 : ราคาเหมา (ขนาด A4)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

พิสูจน์อักษร (ขนาด A4) 400 หน้าขึ้นไป - หน้าละ 5 บาท ไฟล์ที่จะได้รับ - สกุล .Docx - จำนวน 2 ไฟล์ 1. ไฟล์ต้นฉบับ ไฮไลท์จุดแก้ไข 2. ไฟล์ปรับแก้แล้ว หมายเหตุ : - ฟ้อนต์ Cordia New ขนาด 16 pt. - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหา

แพ็กเกจ 3 : ราคาเหมา (ขนาด A5)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

พิสูจน์อักษร (ขนาด A5) 600 หน้าขึ้นไป - หน้าละ 3.50 บาท ไฟล์ที่จะได้รับ - สกุล .Docx - จำนวน 2 ไฟล์ 1. ไฟล์ต้นฉบับ ไฮไลท์จุดแก้ไข 2. ไฟล์ปรับแก้แล้ว หมายเหตุ : - ฟ้อนต์ Cordia New ขนาด 16 pt. - ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหา

ฟรีแลนซ์
NALINTHORN

จบวารสารศาสตร์ ชื่นชอบตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ถนัดโปรแกรม MS Word ทั้ง 2013-2016

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน