รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม (ฺReference) ทั้งไทย-อังกฤษ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจทาน และแก้ไขบรรณานุกรมของรายงาน งานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ให้ตรงตามรูปแบบของสถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม (ฺReference) ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. สอบถามและพูดคุย เพื่อตกลงราคากัน
  • 2. ส่งเนื้อหาของบทที่มีการอ้างอิงมา บรรณานุกรม และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของสถาบันมาให้ (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
บรรณานุกรมภาษาไทย จำนวน 1 หน้า ไม่ด่วน
จะได้บรรณานุกรม ตรงตามที่สถาบันกำหนด
บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 หน้า ไม่ด่วน
จะได้บรรณานุกรม ตรงตามที่สถาบันกำหนด
บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 หน้า ไม่ด่วน
จะได้บรรณานุกรม ตรงตามที่สถาบันกำหนด
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
5 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
1 หน้า
2 หน้า
4 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
-
-
ราคา
฿ 250
฿ 550
฿ 1,100
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Nisakorn

มีความรู้ในการใช้โปรแกรมด้านสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีทั้งด้านกราฟฟิก ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม และมีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
123 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน