รับพากย์เสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุุ และสื่อออนไลน์

รับลงเสียงโฆษณาทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Instagram (รับพากย์ภาษาไทยและอังกฤษ) ราคาเป็นกันเอง *ขึ้นอยู่กับเนื้องานและการบรีฟจากเอเจนซี่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพากย์เสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุุ และสื่อออนไลน์

  • 1. รับโจทย์จากผู้ว่าจ้าง
  • 2. บรีฟเรื่องเสียงพากย์และภาษาในการพากย์
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
สปอต 15 วินาที
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาว 15 วินาที [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)

สปอต 30 วินาที - 45 วินาที
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาว 30 วินาที - 45 วินาที [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)

สปอต 46 วินาทีขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาวตั้งแต่ 46 วินาทีเป็นต้นไป [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)

ฟรีแลนซ์
Tawipop

ผมมีความสามารถในการพากย์เสียงสปอตโฆษณาและสปอตวิทยุ

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน