รับพากย์เสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุุ และสื่อออนไลน์

0

รับลงเสียงโฆษณาทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Instagram (รับพากย์ภาษาไทยและอังกฤษ) ราคาเป็นกันเอง *ขึ้นอยู่กับเนื้องานและการบรีฟจากเอเจนซี่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพากย์เสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุุ และสื่อออนไลน์

  • 1. รับโจทย์จากผู้ว่าจ้าง
  • 2. บรีฟเรื่องเสียงพากย์และภาษาในการพากย์
แพ็กเกจ
สปอต 15 วินาที฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาว 15 วินาที [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สปอต 30 วินาที - 45 วินาที฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาว 30 วินาที - 45 วินาที [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
สปอต 46 วินาทีขึ้นไป฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์เสียงผ่าน Google Drive หรือ Gmail ความยาวตั้งแต่ 46 วินาทีเป็นต้นไป [อาจมีการบวกลบเรื่องเวลา] (เป็นไฟล์สกุล .aac เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานเพียงอย่างเดียว)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!