รับแปลภาษา ไทย/อังกฤษ ทั้งงานทั่วไป งานธุรกิจ สุนทรพจน์ และบทความวิชาการ

ผู้แปลจบปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษDurham University ด้านบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม อันดับ2) และจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษUniversity College London (UCL) ด้านจิตวิทยาองค์กรและอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม อันดับ2) ปัจจุบันศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย King's College London สาขาประสาทวิทยาศาสตร์สุขภาพจิต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา ไทย/อังกฤษ ทั้งงานทั่วไป งานธุรกิจ สุนทรพจน์ และบทความวิชาการ

  • 1. ลูกค้าส่งงานเพื่อประเมินราคางาน กรุณาระบุวันที่ต้องการรับงาน และการใช้งาน (เช่น เพื่อการสื่อสารในองค์กร เพื่อกล่าวสุนทรพจน์) หรือโทนของภาษา (เช่น กึ่งทางการ ทางการ หรือวิชาการ)
  • 2. รับราคาประเมินและยืนยันวันรับงาน
แพ็กเกจ
น้อยกว่า 10 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ราคาเริ่มต้น 250 บาท ต่อหน้า A4 font CordiaUPC, CordiaNew, AngsanaNew, Calibri ขนาด 12 - format file เป็น docx. หรือ pdf - งานต่ำกว่า 3 หน้า รับภายใน 24 ชม. งาน 4-6 หน้า รับภายใน 48 ชม. 7-10 หน้า รับภายใน 72 ชม.

ด่วนพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- หน้า A4 font CordiaUPC, CordiaNew, AngsanaNew, Calibri ขนาด 12 - format file เป็น docx. หรือ pdf - 1-5 หน้า รับภายใน 10 ชม. 6-10 หน้า รับภายใน 20 ชม. (หากต้องการด่วนกว่านั้น สามารถสอบถามได้ หากคิวว่างสามารถทำให้ได้และไม่คิดราคาเพิ่มค่ะ)

10 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- หน้า A4 font CordiaUPC, CordiaNew, AngsanaNew, Calibri ขนาด 12 - format file เป็น docx. หรือ pdf - 10-20 หน้า รับภายใน 4 วัน ราคาเริ่มต้นหน้าละ 200 บาท รวม 2000บาทต่อ10หน้า

ฟรีแลนซ์
Nishakarn

จบปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม อันดับ2) และปริญญาโทจากประเทศอังกฤษในสาขาจิตวิทยาองค์กรและอุตสาหกรรม (เกียรตินิยม อันดับ2) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษในสาขา สุขภาพจิต และประสาทวิทยาศาสตร์ ยินดีรับงานแปลวิชาการและงานแปลทั่วไป

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน