รับแปลเอกสารทางวิชาการ จากภาษาอังกฤษ - >ไทย หรือ แปลบทความจาก ไทย - > อังกฤษ

มีความสามารถแปลภาษาในระดับทั่วไปสำหรับบทความทางวิชาการสายการแพทย์ และ อุตสาหกรรมยา มีประสบการณ์ส่งงานวิจัยเป็นบทความภาษาอังกฤษประเภทสายงานวิจัยและพัฒนาประกวดโปสเตอร์ในงาน ICAPH 2018 จัด ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารทางวิชาการ จากภาษาอังกฤษ - >ไทย หรือ แปลบทความจาก ไทย - > อังกฤษ

  • 1. รับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยประเมินจากจำนวนหน้ากระดาษเมื่อพอร์ทงานลงใน Microsoft word
  • 2. แจ้งถึงจำนวนวันโดยประมาณในการปฏิบัติงาน
แพ็กเกจ
งานว่าจ้างทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

250 บาท ต่อจำนวนหน้าใน Microsoft Word 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งมอบไฟล์งานเป็น Microsoft word / PDF 1-4 หน้ากระดาษ A4 ใช้เวลาดำเนินการ 3-4 วัน 5-10 หน้ากระดาษ A4 ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วัน >10 หน้ากระดาษ A4 ติดต่อเพื่อประเมินเวลาที่ใช้ดำเนินการ

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

450 บาท ต่อจำนวนหน้าใน Microsoft Word 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งมอบไฟล์งานเป็น Microsoft word / PDF 1-4 หน้ากระดาษ A4 ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน >5 หน้ากระดาษ A4 ติดต่อเพื่อประเมินเวลาที่ใช้ดำเนินการ *การประเมินเวลาที่ใช้ในการดำเนินการขึ้นอยู่กับประเภทของงานว่าจ้าง จำนวนหน้า และ ตามจำนวนคิวงานที่ได้รับการว่าจ้างไว้แล้วก่อนหน้า

ฟรีแลนซ์
Apichai

ดำเนินการโดยเภสัชกร สาขาวิชาอุตสาหการ[คิดค้นและพัฒนายา] ที่มีประสบการณ์ทำงานในทั้งด้าน โรงพยาบาล ร้านยา และ โรงงานผลิตยา อีกทั้งเนื่องด้วยผู้รับว่าจ้างมีความคุ้นเคยกับเอกสารทางวิชาการต่างๆจึงสามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของชิ้นงาน

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน