จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

ลูกค้าที่ธุระกิจเริ่มโต มีพนักงานจำนวนหนึ่ง มีขั้นตอนการทำงานที่เริ่มซับซ้อน แต่ไม่อยากจ้างคนมาจัดทำระบบ ISO หรือจ้างที่ปรึกษาระบบใดๆ ให้โอกาส Freelance ให้ช่วยคุณดังนี้ 1. จัดทำขั้นตอนการทำงานเฉพาะจงให้น่าสนจ เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง เช่น ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนการขาย ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียน เป็นต้น หรือ 2. เขียนแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือแผนกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ หรือ 3. เขียนแผนการปฏิบัติการ พร้อมขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ระบบการทำงานนั้นเกิดขึ้นจริงโดยเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มขึ้น 500 บาท เมื่อต้องการแก้ไขแผนปฏิบัติจาก Master plan เดิมบน Concept ใหม่ เพิ้่มขั้น 1000 บาท เมื่อต้องการแผนปฏิบัติใหม่จาก Master plan ใหม่ในองค์กรเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

  • 1. ลูกค้าแจ้งขอบเขตความต่้องการ
  • 2. กรณีทำระบบร่างแผนการทำงานให้ลูกค้าอนุมัติ พร้อมเสนอราคาซึ่งอาจแบ่งเป็นช่วงๆของการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการนำแผนหรือกลยุทธ์นั้นไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ โดยในการทำงานต้องได้รับแผนการตลาด หรือกลยุทธ์องค์กรก่อน จากนั้นทำความเข้าใจให้ตรงใจ รับข้อมูลผังองค์กรและการกำหนดหน้าที่ปัจจุบัน แล้วเขียนแผนปฏิบัติการทที่สอดคล้องผังเดิม หรือหน้าที่หน่วยงานใหม่ตามความต้องการลูกค้า แก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chalida

วิเคราะห์ข้อมูล, เขียนเอกสาร, งานระบบจัดการ, ตรงใจ ตรงเวลา คุ้ม!!!! กลับมาแล้วค่า...ขออภัยลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ช่วงที่ผ่านมาไปเลี้ยงลูกค่ะ^^

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน