จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

5
ขายได้ 6 ครั้ง

ลูกค้าที่ธุระกิจเริ่มโต มีพนักงานจำนวนหนึ่ง มีขั้นตอนการทำงานที่เริ่มซับซ้อน แต่ไม่อยากจ้างคนมาจัดทำระบบ ISO หรือจ้างที่ปรึกษาระบบใดๆ ให้โอกาส Freelance ให้ช่วยคุณดังนี้ 1. จัดทำขั้นตอนการทำงานเฉพาะจงให้น่าสนจ เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง เช่น ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนการขาย ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียน เป็นต้น หรือ 2. เขียนแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือแผนกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ หรือ 3. เขียนแผนการปฏิบัติการ พร้อมขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ระบบการทำงานนั้นเกิดขึ้นจริงโดยเร็ว รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น 500 บาท เมื่อต้องการแก้ไขแผนปฏิบัติจาก Master plan เดิมบน Concept ใหม่ เพิ้่มขั้น 1000 บาท เมื่อต้องการแผนปฏิบัติใหม่จาก Master plan ใหม่ในองค์กรเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

  • 1. ลูกค้าแจ้งขอบเขตความต่้องการ
  • 2. กรณีทำระบบร่างแผนการทำงานให้ลูกค้าอนุมัติ พร้อมเสนอราคาซึ่งอาจแบ่งเป็นช่วงๆของการทำงาน
แพ็กเกจ
฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการนำแผนหรือกลยุทธ์นั้นไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ โดยในการทำงานต้องได้รับแผนการตลาด หรือกลยุทธ์องค์กรก่อน จากนั้นทำความเข้าใจให้ตรงใจ รับข้อมูลผังองค์กรและการกำหนดหน้าที่ปัจจุบัน แล้วเขียนแผนปฏิบัติการทที่สอดคล้องผังเดิม หรือหน้าที่หน่วยงานใหม่ตามความต้องการลูกค้า แก้ไขได้ 1 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!