จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

ลูกค้าที่ธุระกิจเริ่มโต มีพนักงานจำนวนหนึ่ง มีขั้นตอนการทำงานที่เริ่มซับซ้อน แต่ไม่อยากจ้างคนมาจัดทำระบบ ISO หรือจ้างที่ปรึกษาระบบใดๆ ให้โอกาส Freelance ให้ช่วยคุณดังนี้ 1. จัดทำขั้นตอนการทำงานเฉพาะจงให้น่าสนจ เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง เช่น ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนการขาย ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียน เป็นต้น หรือ 2. เขียนแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยจัดระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือแผนกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ หรือ 3. เขียนแผนการปฏิบัติการ พร้อมขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ระบบการทำงานนั้นเกิดขึ้นจริงโดยเร็ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำขั้นตอนการทำงาน ระบบเอกสาร เพื่อให้ทำงานง่ายสะดวก เร็ว ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำทำระบบ

  • 1. ลูกค้าแจ้งขอบเขตความต่้องการ
  • 2. กรณีทำระบบร่างแผนการทำงานให้ลูกค้าอนุมัติ พร้อมเสนอราคาซึ่งอาจแบ่งเป็นช่วงๆของการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับธรรมชาติองค์กรจากแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการนำแผนหรือกลยุทธ์นั้นไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ ปรับปรุงได้ โดยในการทำงานต้องได้รับแผนการตลาด หรือกลยุทธ์องค์กรก่อน จากนั้นทำความเข้าใจให้ตรงใจ รับข้อมูลผังองค์กรและการกำหนดหน้าที่ปัจจุบัน แล้วเขียนแผนปฏิบัติการทที่สอดคล้องผังเดิม หรือหน้าที่หน่วยงานใหม่ตามความต้องการลูกค้า แก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chalida

วิเคราะห์ข้อมูล, เขียนเอกสาร, งานระบบจัดการ, ตรงใจ ตรงเวลา คุ้ม!!!! กลับมาแล้วค่า...ขออภัยลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ช่วงที่ผ่านมาไปเลี้ยงลูกค่ะ^^

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน