รับเขียนแบบบ้านสำหรับยื่นก่อสร้าง ประมาณราคา 2D,3D

รับงานออกแบบ เขียนแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง + BOQ ประมาณราคา หรือนำเสนองานในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า และมีเอกสารรับรองรายการคำนวณจากวิศวกรครบชุดเพื่อใช้ในการขออนุญาติก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบบ้านสำหรับยื่นก่อสร้าง ประมาณราคา 2D,3D

  • 1. ลูกค้าส่งแบบตัวอย่าง หรือสเก็ตแปลนให้ผู้รับจ้างประเมินราคาจัดจ้าง
  • 2. ผู้รับจ้างตกลงรับงาน และคุยรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
แบบอาคารขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นแบบ) - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 1 ชุด ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล - โมเดล 3D และ เอกสารประมาณราคา คิดราคาเพิ่ม (ถ้าลูกค้าต้องการ) - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF หรือ A4 หรือ A3 ตามที่ลูกค้าต้องการ

แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ 50 บาท (พรบ.ก่อสร้างระบุต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นแบบ) - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 1 ชุด และรายการคำนวณพร้อมลายเซ็นต์วิศวกรรับรองแบบ ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล - โมเดล 3D และ เอกสารประมาณราคา คิดราคาเพิ่ม (ถ้าลูกค้าต้องการ) - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF หรือ A4 หรือ A3 ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
ณัฐธนัน

- ประสบการณ์การทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน - จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เชี่ยวชาญงานออกแบบอาคาร บ้าน สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง - Autocad, Sketchup, Revit, Photoshop, Lumion, House' Plan (2D/3D)

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
38 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน