รับพัฒนา App ทั้ง iOS , Android หรือ โปรแกรม Install ลงใน Desktop

รับพัฒนา App ทั้ง iOS , Android หรือ โปรแกรม Install ลงใน Desktop โดยใช้ React Native หรือ IONICในการพัฒนา สามารถเชื่อมต่อกับ Service Api เช่น Google API, FB API ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา App ทั้ง iOS , Android หรือ โปรแกรม Install ลงใน Desktop

  • 1. คุยรายละเอียดและขอบเขตงาน
  • 2. สรุปรายละเอียด, ขอบเขตงาน และขั้นตอนในการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กสุดคุ้ม
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

ไฟล์ .apk สำหรับ Android และ source code สำหรับ iOS และ Android

แพ็กชุดใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ไฟล์ .apk สำหรับ Android และ source code และสำหรับผู้ที่ต้องการให้อัพโหลดขึ้น Appstore และ Playstore

ฟรีแลนซ์
สรอรรถ

ถนัดด้านการเขียนเว็บ, แอพ เคยพัฒนาแอพให้ AIS และเว็บไซต์ให้บริษัทระดับเล็กถึงใหญ่ สามารถช่วยแนะนำข้อมูลหรือส่วนเพิ่มเติมระหว่างการพัฒนาได้

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน