รับแก้ไขบัีกและเพิ่มฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่ต้องการ ด้วย C#,VB.net และ ReactJS NextJS

0

รับงานแก้ไขและเพิ่มฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่ต้องการ ด้วย C#,VB.net และ ReactJS NextJS รวมถึง Database MS SQL server 1.แก้ไข Design 2. แก้ไข Logic ที่ผิดพลาด 3. แก้ไข ระบบฐานข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้ไขบัีกและเพิ่มฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่ต้องการ ด้วย C#,VB.net และ ReactJS NextJS

  • 1. รวบรวมสรุปสิ่งที่ต้องการแก้ไขและศึกษาวิธีการทำงาน
  • 2. ประเมินความยากง่ายและเวลาที่ใช้ พร้อมทั้งสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
แก้ไขงานที่เป็นบั๊กระบบเว็บไซต์ แบบง่าย฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แก้ไขตามความยากง่ายของบั๊ก ประเมินจากการพูดคุยและเวลาในการแก้ไข 1 วัน แบบง่าย 1 วันแก้ไข Design หรือ บั๊ก Logic


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แก้ไขงานที่เป็นบั๊กระบบเว็บไซต์ แบบปานกลาง฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แก้ไขตามความยากง่ายของบั๊ก ประเมินจากการพูดคุยและเวลาในการแก้ไข 5 วัน แบบง่าย 2 วันแก้ไข Design หรือ บั๊ก Logic ที่ปานกลาง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แก้ไขงานที่เป็นบั๊กระบบเว็บไซต์ แก้ไขระบบและฟีเจอร์ 2 ฟีเจอร์ใหญ่฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

แก้ไขตามความยากง่ายของบั๊ก ประเมินจากการพูดคุยและเวลาในการแก้ไข 10 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!