Jobs and Company Design - Manpower

0
ขายได้ 1 ครั้ง

I am Packky Nuttraporn Tammajak I am graduated master of science in Human Resource and Organization Development. I have eight year's experience in Human Resource, Finance, Administrative. During the study, I have learned the Learning Organization and Knowledged Management with Organization design and Architecture for design company that attractive talent and contribute learning organization environment. As well as my skills in business design and consult Organization in starting a business with Planning manpower for the company effectiveness รายละเอียดราคาเพิ่มเติม Sizing maximum is 30 persons

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Jobs and Company Design - Manpower

  • 1. Collect Information and Requirements (Business, Manpower, Jobs, Tasks, Budget,)
  • 2. Draft organization and Manpower designs for customer review
แพ็กเกจ
฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

Organization structure design (Organization chart) (Position/ Manpower)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!