"รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย" งานเขียนทุกประเภท

- รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ รีวิว หนังสือเล่ม ฯลฯ - รับตรวจสอบคำที่เขียนผิดหรือสะกดผิด - รับตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย - รับตรวจทานและแก้ไขการเว้นวรรค เครื่องหมายต่าง ๆ - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 5 วัน หากจำนวนหน้าไม่เกิน 300 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 2-3 วัน ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - สามารถสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ "รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย" งานเขียนทุกประเภท

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์
  • 2. ประเมินราคาจากข้อมูลของผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรต้นฉบับภาษาไทย ขนาดกระดาษ A4 30 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ หนังสือเล่ม รีวิว ฯลฯ - พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย *หากปริมาณงาน A4 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 30 หน้า

ฟรีแลนซ์
นวพร

รับงานเกลาสำนวนและพิสูจน์อักษรภาษาไทย จบปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย มีประสบการณ์การพิสูจน์อักษรมากว่า 4 ปี มีใจรักการอ่าน ละเอียดรอบคอบ ส่งงานตรงเวลา

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน