"รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย" งานเขียนทุกประเภท

0.0

- รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ รีวิว หนังสือเล่ม ฯลฯ - รับตรวจสอบคำที่เขียนผิดหรือสะกดผิด - รับตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย - รับตรวจทานและแก้ไขการเว้นวรรค เครื่องหมายต่าง ๆ - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 5 วัน หากจำนวนหน้าไม่เกิน 300 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 2-3 วัน ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - สามารถสอบถามหรือพูดคุยรายละเอียดงานก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ "รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย" งานเขียนทุกประเภท

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์
  • 2. ประเมินราคาจากข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

แพ็กเกจ ราคา "รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย" งานเขียนทุกประเภท

พิสูจน์อักษรต้นฉบับภาษาไทย ขนาดกระดาษ A4 30 หน้า

฿300
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาหน้าละ 10 บาท (ขนาด A4) ฟอนต์ 16 ขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - รับตรวจงานจาก Microsoft Word และ PDF และจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ - รับตรวจทานงานเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น บทความ หนังสือเล่ม รีวิว ฯลฯ - พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย - รับเฉพาะต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย *หากปริมาณงาน A4 ฟอนต์ 16 ไม่เกิน 30 หน้า


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!