รับเขียน Web Application (Backend+Fronted)

- รับทำเว็บไซต์ขนาดเล็ก/กลาง (Frontend&Backend) ด้วย php,html,css,js - รับเขียนเว็บไซต์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา - รับเขียนโปรแกรมเล็กๆ งานย่อยๆ ของนักเรียน นักศึกษา (c++,python) *ในส่วนนี้ สามารถทักมาปรึกษาและสอบถามได้ครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- * การแก้ไขปัญหาระบบ หากเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ระหว่างการทำงานสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้แต่แรก * หากมี Bug / Error หลังจากจบงาน สามารถแก้ไขได้ (ส่วนของ Code ต้องอยู่ตามเดิม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Web Application (Backend+Fronted)

  • 1. พูดคุยและสอบถาม Requirements ของงาน
  • 2. ประเมินราคาของงาน และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พัฒนา Web Application (Frontend + Backend)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ลูกค้าจะได้รับ Web Application ที่ได้รับการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 1. Source Code (ทั้ง Backend และ Fronted) 2. Database (MySQL) *ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานนั้นๆ *แก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Nawapon

มีประสบการณ์การใช้ PHP , HTML , CSS , JS มีประสบการณ์การแข่งทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน