รับแปลเอกสารราชการ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ใบแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารราชการ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

  • 1. สอบถาม ตกลงรายละเอียดในเบื้องต้น ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการให้แปล เป็นไฟล์ PDF, JPEG, ZIP หรืออื่นๆ ตามตกลง
  • 2. ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ต้องแปล ส่งใบเสนอราคา พร้อมกำหนดระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
หนังสือรับรอง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา (PDF) - ประกาศนียบัตร ปริญญา วุฒิการศึกษา (PDF)

ระเบียนแสดงผลการเรียน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (PDF)

อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-เอกสารอื่น ๆ ราคาตามปริมาณการแปล

ฟรีแลนซ์
Natthaphum

-รับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ ทำ BOQ -รับเขียนแบบก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร -ประสบการณ์เขียนแบบและถอดแบบให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน