รับแปลวิจัย เอกสารคู่มือความปลอดภัย เอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) และสัญญาต่างๆ จาก EN-TH/ TH-EN

0

จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่ National Taiwan University Science and Technology ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไต้หวัน ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Foreign Languages) นอกจากการศึกษาที่เชี่ยวชาญในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ผมยังมีประสบการณ์การแปลเอกสารมากกว่า 5 ปี ซึ่งเคยแปลบทคัดย่อ แปลเอกสารด่วน เอกสารคู่มือความปลอดภัย เอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) เครื่องมือแพทย์ และสัญญาต่างๆ ทุกประเภท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลวิจัย เอกสารคู่มือความปลอดภัย เอกสารขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) และสัญญาต่างๆ จาก EN-TH/ TH-EN

  • 1. รับไฟล์ MS Word และ brief จากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคางานและตกลงราคากับลูกค้า
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป [ไทย-อังกฤษ] เริ้มต้น 400 บาท
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป [อังกฤษ-ไทย] เริ่มต้น 500 บาท
แปลวิทยานิพนธ์หรือ Abstract (เริ่มต้น 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัย)
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป [ไทย-อังกฤษ]
แปลเอกสารวิชาการหรือเอกสารทั่วไป [อังกฤษ-ไทย]
แปลวิทยานิพนธ์หรือ Abstract (เริ่มต้นที่หน้าละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัย)
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนคำ
500 คำ
500 คำ
500 คำ
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
1 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
พิสูจน์อักษร
ราคา
฿ 400
฿ 600
฿ 1,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!