สร้าง Landing page จาก Figma, PSD หรือ Web Application ด้วย Vue.js, Nuxt.js, Wordpress

0.0

สามารถสร้าง Landing Page ด้วย HTML, CSS จาก Figma, Photoshop หรือ พัฒนา Web Application ด้วย Vue.js, Nuxt.js, พร้อมทั้งระบบการเชื่อมต่อ API ด้วยการทำงาน ที่โฟกัส Pixel Perfect และ Responsive design ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะสามารถได้ผลงานตามที่ตกลงกันไว้ สามารถให้คำปรึกษาก่อนพัฒนาระบบได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Landing page จาก Figma, PSD หรือ Web Application ด้วย Vue.js, Nuxt.js, Wordpress

  • 1. ตกลงรายละเอียดการทำงานและการชำระเงิน
  • 2. เริ่มต้นทำงานตามรายละเอียดงาน
แพ็กเกจ
Landing Page฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Pixel Perfect. Landing page จาก PSD หรือ Figma


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Web Application฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Web Application ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยจะมีการดูแลเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากส่งมอบงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Web Admin฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ช่วยดูแลเว็บไซต์ WordPress พร้อมทั้งแก้ไข content ตามต้องการ. (ต่อครั้ง)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Nattakit
Nattakit

ปัจจุบันเป็น Software Engineer ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 3 ปี. จบการศึกษาจาก computer science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มีความสามารถในด้าน HTML, CSS, vue.js, nuxt.js, JavaScript, Typescript, WordPress. สามารถตัด PSD, Figma, Adobe XD ให้เป็น landing page ที่เป็น pixel perfect & responsive design.

ปัจจุบันเป็น Software Engineer ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 3 ปี. จบการศึกษาจาก computer science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มีความสามารถในด้าน HTML, CSS, vue.js, nuxt.js, JavaScript, Typescript, WordPress. สามารถตัด PSD, Figma, Adobe XD ให้เป็น landing page ที่เป็น pixel perfect & responsive design.

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!